Den Australske regering har erklæret de vilde katte krig. To millioner katte skal de næste år lade livet. Men ikke kun Australien bekæmper katte …

Af Redaktionen

11 pct. af Australiens 273 oprindelige dyrearter er uddøde efter europæere begyndte at emigrere og slå sig ned på kontinentet. 21 pct. af de oprindelige dyrearter er i dag truet af udryddelse. Og ifølge forskere er landet på vej mod en regulær katestrofe. Over 1.700 arter er at betragte som truet.

I bestræbelserne på at vende den udvikling har den australske miljøminister også rettet et kritisk blik på den store bestand af vilde katte, der findes på kontinent.

Kattene er nemlig en trussel mod mindre og udryddelsestruede smådyr. Derfor skal der over de næste år sættes massivt ind mod de vilde katte, der i lighed med f.eks. vildtlevende bestande af svin, kaniner, vandbøfler, æsler, kvæg og heste truer den oprindelige australske flora og fauna.

De nævnte bestande er over de seneste årtier bekæmpet massivt og nu er turen for alvor komme til de vilde katte.

Frem mod 2020 er det regeringens plan at aflive 2 millioner vilde katte.

Tiltaget har naturligvis vagt debat og forskere er kritiske over for værdien af tiltaget. Kun hvis det gøres systematisk og vedholdende kan det måske have en effekt, påpeges det. Undersøgelser har nemlig konstateret, at kampagner mod katte kan have den stik modsatte effekt. I stedet for færre katte bliver der efterfølgende flere i de områder, hvor der har været sat massivt ind mod kattene.

Det australske miljøministerie ser dog ud til at være opmærksomme på denne konstatering. I strategien opereres der således med kattefrie zoner, hvor landets oprindelige fauna kan udfolde sig helt uden tilstedeværelse af vilde katte.

Forskere har tidligere anslået, at der findes omkring 20 millioner vilde katte i landet. Men antagelsen har dog mødt kritik, da der ikke findes et klart billede af den samlede kattebestand i Australien.

Aflivning til debat

Aflivning af katte er et følsomt område og mange katteelskere har udvist bekymring for hvordan kattene skal aflives. Blandt de forslag, der diskuteres, er nævnt skydning og forgiftning.

Vilde katte er dog ikke kun et problem i Australien.

Ifølge forskerne dræber katte så meget som 15 procent af hele den amerikanske population af fugle. Forskerne anslår det drejer sig om 1,4-3,7 milliarder fugle årligt.

Dertil kommer, at kattene dræber endnu flere små pattedyr som mus og jordegern. Det bliver til mellem 6,9 og 20,7 milliarder dyr om året.

Forskerne skønner, at der i USA findes omkring 84 millioner huskatte. Dertil skal regnes 30-80 millioner vilde katte, som menes at dræbe op til 46 mio. fugle og 338 mio. små pattedyr om året.

I New Zealand er man gået et skridt videre i kampen mod vilde katte. Her overvejes det at forbyde hold af katte, da man i lighed med Australien har konstateret, at vilde katte er et stort problem for den oprindelige fauna.

Blandt løsningsforslagene, der har været været til debat i New Zealand, har også været diskuteret tvunget halsbånd forsynet med klokke.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »