Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1210 af 28. september 2016 om vildtskader i offentlig høring

Af Miljø- og fødevareministeriet

Ændringerne sker i forlængelse af den ordinære revision af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Klik og læs: Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader

Af væsentlige ændringer kan bl.a. nævnes:

  • Perioden for regulering af rævehvalpe afkortes
  • Øgede muligheder for anvendelse af haglvåben ved reguleringen fra skydetårn.
  • For krage og husskade bliver der mulighed for at regulere før solopgang
  • Mulighed for at søge tilladelse til regulering med bue og pil i særlige tilfælde.
  • Mulighed for tilladelse til regulering af måger med luftvåben skrives ind i bekendtgørelsen.
  • Der gives mulighed for at 16-18 årige kan udøve regulering efter jagtlovens almindelige bestemmelser.
  • Der gives mulighed for, ved risiko for underminering, at anvende gas ved regulering.
  • Specifikke regler vedrørende muflon og stær fjernes
  • Muligheder for regulering af vildsvin og mårhund udvides til at gælde hele natten.
  • Mulighed for tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb.

Herudover foretages ændringer af mere teknisk karakter.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1794702357246937

Afgivelse af høringssvar

Eventuelle høringssvar bedes sendt til Miljø- og Fødevareministeriets Departement senest fredag den 11. maj 2018 kl. 12.00.

Høringssvar stiles til Mette Hemmingsen, sagsnr. 2018-3779, og sendes til mvfm@mfvm.dk.Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesændringen kan rettes til Mette Hemmingsen, meh@mvfm.dk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »