Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1210 af 28. september 2016 om vildtskader i offentlig høring

Af Miljø- og fødevareministeriet

Ændringerne sker i forlængelse af den ordinære revision af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Klik og læs: Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader

Af væsentlige ændringer kan bl.a. nævnes:

  • Perioden for regulering af rævehvalpe afkortes
  • Øgede muligheder for anvendelse af haglvåben ved reguleringen fra skydetårn.
  • For krage og husskade bliver der mulighed for at regulere før solopgang
  • Mulighed for at søge tilladelse til regulering med bue og pil i særlige tilfælde.
  • Mulighed for tilladelse til regulering af måger med luftvåben skrives ind i bekendtgørelsen.
  • Der gives mulighed for at 16-18 årige kan udøve regulering efter jagtlovens almindelige bestemmelser.
  • Der gives mulighed for, ved risiko for underminering, at anvende gas ved regulering.
  • Specifikke regler vedrørende muflon og stær fjernes
  • Muligheder for regulering af vildsvin og mårhund udvides til at gælde hele natten.
  • Mulighed for tilladelse til regulering af spættet sæl i vandløb.

Herudover foretages ændringer af mere teknisk karakter.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1794702357246937

Afgivelse af høringssvar

Eventuelle høringssvar bedes sendt til Miljø- og Fødevareministeriets Departement senest fredag den 11. maj 2018 kl. 12.00.

Høringssvar stiles til Mette Hemmingsen, sagsnr. 2018-3779, og sendes til mvfm@mfvm.dk.Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesændringen kan rettes til Mette Hemmingsen, meh@mvfm.dk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
http://www.shoesvoka.com/nike-62797
http://www.topshoesbpo.com/football-shoes-87474
https://www.coolshoesup.com/lifestyles-shoes-65667
http://www.outletzonesus.com/lifestyles-shoes-womens-73718
https://www.coolshoeszmz.com/lifestyles-shoes-womens-88469
https://www.saleshoesemz.com/nike-golf-shoes-42721
http://www.shoescooleby.com/nike-lifestyle-shoes-83665
http://www.shoesasooutlet.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.resshoescool.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.mmshoesforcheap.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.goodvvshoes.com/nike-lifestyle-womens-15887
http://www.latestshoesgood.com/nike-flyknit-womens-shoes-22696
http://www.thebewoutlet.com/nike-flyknit-womens-shoes-39786
http://www.highquality23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.theemshoes5.com/nike-air-max-29776
http://www.cool23outlet.com/nike-air-max-29776
http://www.highquality5outlet.com/nike-air-womens-24369
http://www.welshoes2019.com/nike-air-womens-24369
http://www.theshoesvvv.com/nike-air-max-2017-womens-29925
http://www.kikishoescheap.com/nike-air-max-2019-56838
http://www.kikishoesvip.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.ccshoesvip.com/cheap-nike-free-run-26282
http://www.nkshoesccoutlet.com/cheap-nike-free-run-49884
http://www.theniceshoesoa.com/max-32348
http://www.coolshoes121.com/max-32348
http://www.coolshoes531.com/max-32348
http://www.thenkbestshoes.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkniceoutlet.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkrealcool.com/football-shoes-59548
http://www.cheapnkbestshoes.com/lacrosse-shoes-27313
http://www.topnkcoolshoes.com/lacrosse-shoes-27313
http://www.topnkusashoes.com/lacrosse-shoes-27313