Den danske bestand af gråsæl tegner sig for undtagelsen i den årlige optælling i de tre lande, der sammen deler Vadehavet

Af Miljø- og fødevareministeriet

Antallet af gråsæler fortsætter med at vokse i både den tyske- og den hollandske del af Vadehavet, mens der var færre gråsæler i den danske del af Vadehavet.

Det fremgår af den årlige sæltælling, som udføres i regi af det Trilaterale Vadehavssamarbejder mellem Danmark, Tyskland og Holland, og hvor Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet deltager.

I år blev der blev talt i alt 7.622 gråsæler i hele Vadehavet, som er delt mellem Danmark, Tyskland og Holland. Det svarer til en stigning på 17 procent i forhold til året før.

Over de seneste fem år har stigningen i gennemsnit været 9 procent om året.

Ingen konflikter med fiskerne

”Der er en stor og stigende interesse for sælsafari og anden naturturisme i området, og i den sammenhæng er det positivt med en fremgang for sælerne. Samtidig er der ikke de store konflikter med fiskerne, fordi der er forbud mod garnfiskeri i den danske del af Vadehavet,” siger chefkonsulent Henrik G Pind Sørensen fra Miljøstyresen.

Læs rapporten om gråsæler 

Gråsælerne har formentlig nydt godt af den ekstra fred og ro på ynglepladserne på strandene i Tyskland og Holland på grund af corona-begrænsningerne. Det kan være end del af forklaringen på, at der i år er talt så mange gråsæler i Tyskland og Holland i marts-april, mens sælerne skifter pels.

Færre gråsæler i danske del

I den danske del af Vadehavet blev der talt 267 gråsæler, hvilket er 35 procent færre end året før. Der er ikke nogen oplagt forklaringpå de lave tal i Danmark, men det giver ikke anledning til bekymring fortæller Aarhus Universitets havpattedyrsekspert.

Det er helt normalt med store variationer fra år til år, og årets tælling ændrer ikke på konklusionen, at gråsælerne i hele vadehavsområdet, inklusiv den danske del, trives, fortæller seniorforsker Jonas Teilmann, Aarhus Universitet.

”Gråsælerne er store, mobile dyr, der ofte tilbagelægger store afstande på kort tid. Det kan nemt ske, at man tæller en dag, hvor dyrene er væk, og dagen efter er de tilbage,” siger han.

Traditionelt befinder den største del af Vadehavets bestand af gråsæler sig i Holland efterfulgt af Tyskland, mens der er færrest gråsæler i den danske del af Vadehavet.

Top-rovdyr vender tilbage

Gråsæler er de største rovdyr langs Vadehavskysten og, som den spættede sæl, en af ​​de ikoniske arter i regionen.

For århundreder siden var gråsæler sandsynligvis talrige i Vadehavet, indtil de forsvandt i det 1500-tallet, sandsynligvis efter overdreven jagt.

De genkoloniserede Vadehavet fra britiske farvande og begyndte igen at yngle i Vadehavet i 1980’erne. 

Vadehavet er UNESCO-verdensarv

Vadehavet er det største flodsystem i verden, hvor naturlige processer fortsætter uforstyrret. Det strækker sig 500 km langs kysterne i Danmark, Tyskland og Holland. For sine globalt unikke geologiske og økologiske værdier er Vadehavet opført af UNESCO som verdensarv.

Intet andet sted i verden er der et så dynamisk landskab med et væld af levesteder, formet af vind og tidevand. Global biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Inden for rammerne af det trilaterale Vadehavssamarbejde påtager Danmark, Tyskland og Holland ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til fordel for nuværende og kommende generationer.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »