Biæderen er med sine fantastiske farver et meget eksotisk indslag blandt de øvrige danske fugle. Desværre kan den endnu ikke opleves så mange steder

Af Redaktionen

Biæderen (Merops apiaster) er en fugl i skrigefugle-familien. Den har en længde på omkring 30 centimeter og vejer cirka 70 gram. Den lever i Europa, Afrika og det vestlige, sydlige og centrale Asien. Danmark er den nordligste grænse som ynglested.

I Danmark er biæderen konstateret ynglende flere steder: Røsnæs i Vestsjælland som den primære, men der har også været ynglende biædere på Fyn og i Vestjylland.

Den forholdsvis lille fugl har en temmelig kraftig stemme, der lyder blød og trillende i retning af “prry-it” eller kortere “pyt”. Ofte kan man se den sidde i toppen af buske eller på telefonledninger.

Biæderens levevis

Biæderen yngler i kolonier og bygger rede i huller i jorden eller på skrænter. I 1-2 års alderen yngler den første gang. Parret udgraver i fællesskab en over én meter lang redegang til beskyttelse af æggene.

I løbet af maj lægger hunnen 6 til 7 æg og begge køn udruger dem i løbet af 20 dage.

Efter yderligere 20 til 25 dage er ungerne flyvefærdige. Hvis mennesker eller dyr nærmer sig redepladsen bliver parret urolige og synger højlydt kaldende.

Biæderen lever, som navnet antyder, af bier og hvepse samt andre flyvende insekter, som den på bedste “svale-maner” fanger i luften.

Biæderen har siden det første ynglefund i 1948 været en meget sjælden og uregelmæssig ynglefugl i Danmark frem til slutningen af 1990’erne. Fra 1998 har arten ynglet årligt med nogle få par.

Årsagen til at biæderen ikke for alvor har etableret sig i Danmark, vides ikke helt bestemt. Faktorer som vejret og fødemængden spiller dog en væsentlig rolle.

En anden faktor, som formodentlig har stor betydning, er, at biæderkolonier fungerer bedst, når de er af en vis størrelse, og de danske kolonier har indtil nu været små.

I 2015 registrerede man hele 8 ynglepar i Danmark.

LÆS OGSÅ: Biæder fik ynglesucces

Kilde: dof.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »