Jagttid: 01.09.-31.01.

Bisamrotten anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt.

Bisamrotten stammer fra Nordamerika. I starten af 1900-tallet blev der udsat dyr i Centraleuropa til jagt. Herfra har den spredt sig og er nu vidt udbredt til lige syd for den Dansk-Tyske grænse.

I de senere år er der flere gange set bisamrotter i Danmark særligt i Sønderjylland. Disse individer formodes at være kommet over grænsen fra Tyskland og har nu etableret en fast bestand i Danmark.

Bisamrotten har i Danmark ingen konkurrenter om føden og meget få naturlige fjender. Der er fare for, at den kan fortrænge og udkonkurrere arter, der naturligt forekommer i Danmark.

Den lever hovedsageligt af planteføde og kan gøre skade på markafgrøder. Herudover graver den gange i og underminerer bredden ved søer og vandløb.

Den største trussel er bisamrottens evne til at underminere og ødelægge diger.

LÆS MERE: BISAMROTTEN

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »