Jagttid: 01.10. – 31.01.

Bjergand forekommer næsten udelukkende som vintergæst i Danmark.

Fuglene ankommer fra yngleområderne i Nordrusland i november-december og trækker om foråret atter til yngle-stederne.

Den danske vinterbestand af overvintrende bjergænder tæller omkring 20.000 fugle, når der er flest.

Flest bjergænder kan ses ved Bøjden Nor, ved Endelave og Samsø samt i Hevring Bugt.

Læs mere om BJERGANDEN

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »