Hjorteplanens juridiske bæredygtighed er et centralt spørgsmål i den aktuelle hjortevildtdebat. Bæredygtig Landbrugs chefjurist redegør her for hvorfor han mener, at arealbegrænsning kommer på kant med lovgivningen 

“Jeg er ikke jæger, jeg er nok nærmere paragrafjæger”

Sådan indledte Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtig Landbrug (BL) sit bemærkning, som var rettet mod formand for Vildtforvaltningsrådet (VF) Jan Eriksen, der under en åben høring i Folketinget d. 24. august 2016 fremlagde et længere indlæg om Vildtforvaltningsrådets anbefaling til fremtidens hjortevildtforvaltning.

En anbefaling, der bl.a. indebærer arealbegrænsning ved jagt på kronhjort.

Det juriske spørgsmålet har tidligere været debatteret på Netnatur.dk, eftersom formanden for Bæredygtig Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen allerede meget tidligt i processen  gjorde Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen opmærksom på, at den valgte kurs gik i den forkerte retning, da jagt- og ejendomsretten er ukrænkelighed

Læs også:

DJ-formand irettesættes af formand for Bæredygtig Landbrug  

og

Hjorteplan kan udløse krav om fuld erstatning

Under den åbne hjortevildthøring redegjorde BL-juristen atter for forslagets manglende juridiske bæredygtighed.

Både i forhold til Grundloven, men også i forhold til Jagt- og vildtforvaltningsloven.

Reglen om kun én hjort pr. 100 ha, er i strid med ejendomsretten, men formentlig også i strid med betragtninger, der fastslår, at et lovgivningsmæssigt indgreb skal forfølge formålet, nå formålet og være det mindst indgribende middel, forklarede Nikolaj Schulz.

– Hvis der er et problem i Nordjylland, så forbyd evt. jagt på hjorte i en periode i Nordjylland. Men man kan ikke med afsæt i et lokalt problem trække lovgivningen ud over hele landet, hævdede han, selv om han understregede, at han i kraft af sin manglende jagtfaglige viden måske kunne skydes i skoen, at valgte eksempel var dårlig valgt.

– Men, slog juristen fast:

– Forslaget bevæger sig hen imod et juridisk problem, da jagtretten er et kerneområde, som går meget langt tilbage i historien, oplyste han.

I følge Nikolaj Schulz er det derfor ikke tilstrækkeligt, at styrelsen – som det fremgik i et tidlige indlæg – siger ok for forslagets juriske holdbarhed.

Klik herunder og se også VFR´s formand Jan Eriksen svare på den fremførte juridiske vurdering …

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »