Jagt på udsat vildt under kontrollerede forhold har flere tilhængere end modstandere påpeges det i Vildt&Landskab

Af Redaktionen, april 2009

Som en del af forskningspakken Vildt&Landskab har man undersøgt befolkningens holdning til jagt på udsat vildt. Undersøgelsen er her delt op i spørgsmål vedrørende selve opdrættet og dernæst jagt på udsat vildt. Når det gælder opdrættet, er holdningerne nogenlunde ligelig fordelte.

Selv om spørgsmålet udvides til, om man mener, at det er etisk forsvarligt at opdrætte fugle med jagt for øje, hvis det sker under kontrollerede forhold, er nogenlunde lige mange for og imod.

Når det gælder jagt på udsatte fugle er der i første omgang en ret væsentlig del, 45 %, der finder dette etisk uforsvarligt, mens kun 25% finder det forsvarligt.

Men tilføjer man her hvis det sker under kontrollerede forhold, ændrer billedet sig, så fordeling bliver omtrent modsat – altså med flest, der finder dette etisk forsvarligt.

Både for selve opdrættet og for jagten for udsat vildt er der en relativ stor gruppe, der ikke har taget stilling.

Dette gælder for de fleste undersøgelser om holdninger til jagt, og billedet er typisk, at der er en stor mellemgruppe, der er ligeglad, mens de, der har taget stilling, fordeler sig i to nogenlunde lige store grupper. Det gælder også for falkejagt, som ligeledes er undersøgt i Vildt&Landskabsprojektet.

For jagt som helhed, der ikke indgår, men som er undersøgt flere gange tidligere, er der opfattelsen i befolkningen dog generelt positiv, men mange har ikke taget stilling.

Vildt&Landskab har også undersøgt befolkningens holdning til omdiskuterede arter, som f.eks. arter, der er indført til jagtformål, eller arter, kan forventes at volde skade på jordbruget.

Der er mange spændende iagttagelser.

Selv om en art som dåvildt er indført som dyrehave- og jagtvildt, opfatter de fleste den i dag som en dansk art, der har stor oplevelsesværdi.

Og så er der stor opbakning til, at der skal være bævere i Danmark.

Tre fjerdedele svarer således, at bæveren har ret til at eksistere i den danske natur.

Der er knap så meget begejstring, når det gælder vildsvin, men dog mener 57 % af danskerne, at også denne art skal have en plads.

Til gengæld mener de fleste, at grisene skal komme af sig selv og ikke udsættes. En vigtig konklusion i denne del af undersøgelsen er, at der er behov for meget mere viden.

De adspurgte efterspørger det selv.

Ud af 13 aktiviteter, som blev foreslået som samfundsprioriteter, var det næstmest populære at forbedre undervisningen i grundskolen (1.-7. klasse) om det danske dyreliv – kun overgået af forbedringer for truede dyr.

Hvor meget disse resultater vil blive brugt i den offentlige forvaltning, er naturligvis svært at sige. Jagt på udsat vildt er under alle omstændigheder et ømtåleligt emne, som Folketinget for få år siden var på nippet til helt at forbyde.

Og den offentlige holdning kan på et sådant emne ændres fra dag til dag, hvis det bliver eksponeret ensidigt i medierne.

For dem, der har interesse i opdræt og jagt på udsat vildt, er den vigtigste forholdsregel derfor at sikre bæredygtigheden, og at jagtformen kan tåle dagens lys. Og åben information en afgørende. Kendskab er venskab. Formentlig også her. Og hvis ikke, lever udsætningsjagterne under alle omstændigheder på lånt tid.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 176)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »