En blisgås eller en hvilken som helst anden gås – udstoppet med udslåede vinger – er et imponerende jagttrofæ 

Af Redaktionen 

Blisgåsen yngler i Alaska, Canada, Grønland og det nordlige Sibirien, men gæster Danmark under trækket mellem yngle- og overvintringsområderne.

 

Blisgåsen kendes på sin hvide pandeblis og mørke tværstriber på bugen.

Den nordvesteuropæiske flywaybestand er steget fra 600.000 i midten af 1990’erne til ca. 1.000.000 fugle …  

Blisgæssene ses i følge DCE især i Sydvest- og Sydøstdanmark, men ses også i stigende antal langs den jyske vestkyst og andre steder i Danmark.

Kun de færreste vælger at få en gås udstoppet, men som trofæ-gås er den både smuk og imponerende. Ikke mindst, når den monteres som her med udbredte vinger. 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »