Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen starter som selvstændig opmåler af jagttrofæer

 

Tekst: Henning Kørvel

Jagtkonsulent Fritz Heje Hansen, der hidtil har opmålt europæiske jagttrofæer for Danmarks Jægerforbund, er afskediget og starter som selvstændig trofæmåler hen over sommeren. Han vil fortsætte med at opmåle trofæer i nogle af de 10-12 jagtforretninger, hvor han hidtil har opmålt trofæer, og hos andre med interesse for en trofæopmålingsdag. Derudover vil han nogle gange om måneden opmåle trofæer i sit hjem ved Fuglebjerg.

 

Jagtkonsulent i Danmarks Jægerbund, Fritz Heje Hansen (69 år), der i de sidste fire-fem år har jobbet på nedsat tid, hvilket vil sige 26 timer ugentligt, fratræder ved udgangen af marts sin stilling i jægerforbundet.

Han viderefører imidlertid opmålingen af europæiske jagttrofæer efter CIC’s regler i sit eget regi, og han har planer om at starte med at opmåle trofæer hen over sommeren, når danske jægere har nedlagt råbukke, som de gerne vil have opmålt.

– Ved forhandling har jeg fået en aftale i stand om, at jeg skal udføre enkelte opgaver for jægerforbundet, herunder varetage arbejdet i CIC, hvor jeg som Senior International Trophy Judge blandt andet er medlem af trofæbestyrelsen TEB. Jeg ved dog med sikkerhed, at jægerforbundet ikke vil udføre egne trofæopmålinger længere, og at man har tanker om måske at få tilknyttet nogle freelancetrofæmålere, siger Fritz Heje Hansen.

Han regner med, at de opgaver, som han skal løse i CIC-regi for jægerforbundet, vil tage nogle hundrede timer årligt.

Fritz Heje Hansen har været trofæmåler i jægerforbundet siden 1991, og fordi han således har opmålt 800-1.200 trofæer om året i 30 år, skønner han, at han totalt har opmålt mellem 15.000 og 20.000 europæiske jagttrofæer, hovedsagelig bukkeopsatser og gevirer fra kronhjorte og dåhjorte.

Foreholdt rygter om, at jægerforbundets trofæmålinger skulle være gået tabt, afviser han dette og føjer til, at opmålingsresultaterne findes i forskellige databaser, og hvis jægerforbundet ønsker det, kan man således samle resultaterne.

SCI’s medaljekrav for optimistiske

Fritz Heje Hansen vil fremadrettet kun opmåle europæiske trofæer efter CIC’s regler. Han er uddannet og godkendt til at opmåle 19 forskellige europæiske arter.

– Jeg kan ikke se værdien i opmåle europæiske trofæer efter SCI’regler. Når folk har fået opmålt opsatsen fra en råbuk efter SCI’s regler og fået medalje og kommer til mig for at få det samme trofæ opmålt, så bliver de skuffede, fordi jeg kun giver opsatsen 80 point, fordi SCI’s medaljekrav er sat alt for lavt, siger Fritz Heje Hansen.

Fritz Heje Hansen, der her ses som jægerforbundets trofæmåler, vil fortsætte opmåling af europæiske jagttrofæer i eget regi. Privatfoto

 

Trofæmålingen i eget regi vil ske under det cvr-nummer, som han har i forvejen, og det er hans mening, at logoet på diplomerne skal være det, som har han på sin ejendom, Tranemosegård.

– Over for de 10-12 jagtforretninger, hvor jeg hidtil har opmålt trofæer, har jeg nævnt, at jeg vil fortsætte med at opmåle trofæer i mit eget regi, og da de har været tilfredse med min hidtidige opmåling, har jeg aftalt med de fleste af dem at fortsætte dette i eget regi, siger Fritz Heje Hansen, og udover at tage en runde i landet i efteråret, har han planer om jævnlige opmålingsdage i sit hjem nær Fuglebjerg.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »