Kan man nedlægge store hjorte som elg med spidsskarpe kugler, eller virker det kun med de blødnæsede kugletyper?

Af Ib Nordentoft Andersen (arkiv)

Grundet vores lovgivning må svaret her i Skandinavien nødvendigvis være, at der skal anvendes ekspanderende kugler til jagt på hjortevildt og de ikke-ekspanderende kugler kun må anvendes til ræv og fuglevildt.

Men andre steder i verden er det lovligt at anvende ikke-ekspanderende kugler på alle typer vildt. Ja, til farlige, tykhudede vildtarter vil det i visse tilfælde være nærmest selvmord, at anvende ekspanderende kugler.

Mange jægere tror helt fejlagtigt, at en militær fuldkappet, spidsskarp kugle farer lige igennem byttet og blot efterlader en lille sårkanal med et lille ind- og udgangshul. Men dette er desværre, set fra soldatens synspunkt, generelt ikke altid tilfældet, tværtimod.

Faktisk er de aerodynamiske kugler med den meget spidse forende og den også svagt tilspidsende bagende (boattail) ofte ret voldsomme i deres opførsel, når de rammer levende væv.

Disse kugler er meget aerodynamiske med en høj ballistisk koefficient, som giver en flad skudbane og lille reduktion i hastigheden. Egenskaber der giver forøget rækkevidde med raserende skudbane til rådyr ofte over 300 meter.

Raserende skudbane betyder i dette tilfælde, at kuglen holder sig inden for en 20 cm cirkel fra 0 til mere end 300 meter ved samme sigtepunkt/indskydningsafstand.

Altså højst ønskværdige evner. Men når sådanne kugler rammer levende væv, reagerer de ofte ved at ”vælte” i forhold til skudretningen.

Roterer en omgang

Når en spidsskarp 7,62×51 mm (.308Win) rammer blødt væv, bibeholder den retningen de første 15 til 20 cm, hvorefter den vælter.

De efterfølgende 30 til 35 cm kører kuglen mere eller mindre sidelæns for til sidst at forlade ”mediet” med bagenden først.

På den strækning hvor kuglen roterer, sker der kraftig skade med et betydeligt udvidet midlertidigt og permanent hulrum. Denne reaktion vil selvfølgelig være endnu voldsommere, hvis kuglen møder knogler undervejs.

Reaktionen med at vælte sker normalt kun med spidskarpe kugler, der ikke ekspanderer.

Derimod vil en kugle af den ekspanderende type generelt fortsætter uden at vælte, også selv om den er af samme form som de spidsskarpe.

Blødnæsede eller spidsskarpe kugler til elg?

Til farligt vildt, hvor man ofte anvender en fuldkappet kugle for at sikre god dybdevirkning, er det selvfølgelig ikke ønskeligt, at kuglen vælter og dermed mister hastighed eller ændrer retning i byttet.

Derfor vælges en rundnæset kugle med lange parallelle sider, som denne kaliber .470 fra Woodleigh, der netop sikrer en bibeholdelse af retning uden at vælte.

Returnerer vi til det indledende spørgsmål er svaret et klart ja; en aerodynamisk udformet spidsskarp kugle vil kunne nedlægge en elg lige så effektivt som en velplaceret ekspanderende kugle – forudsat den vælter i byttet!

“Men udgangshullet vil ofte se ud som var kuglen gået lige igennem uden at rotere.”

Den spidsskarpe kugles evne til at nedlægge byttet er desuden også i høj grad afhængig af byttets størrelse. Drejer det sig om en gennemsnitlig ræv med brystkassediameter på 10 til 12 cm, vil kuglen nå helt igennem uden at vælte og altså efterlade en meget begrænset sårkanal. Men rævene er jo små og ikke særlig skudstærke, så selv om hjertet ikke er ramt vil den nok ligge på stedet. Helt anderledes ser det ud med råvildt.

Med en brystkassediameter på omkring 20 cm eller måske mindre, går kuglen også her lige igennem og et lungeskud med så lille sårkanal vil resultere i en alvorlig anskydning med stor flugtdistance og langt tidsrum, før dyret forender.

Då- og kronvildt

Ved då- og kronvildt når kuglen at rotere og vil sandsynligvis give et ret voldsomt udgangshul mens rotationen er afsluttet i elgens tilfælde og kun giver et lille hul på størrelse med indgangshullet, selv om den indvendige skade kan være ret voldsom.

Som vi kan konkludere af ovenstående, kan en spidsskarp i .308Win, under de rette omstændigheder, sagtens nedlægge en stor hjort. Der er så sandelig også god grund til, at det ikke er tilladt at anvende dem på vildt større end ræv.

F.eks er der stor forskel i kuglens evne til at rotere afhængig af kuglehastighed/skudafstand og det er langt fra sikkert, at den virkelig vil rotere selv under ideelle forhold.

Så husk; skyd kun med ekspanderende kugler af god kvalitet, men skulle man opleve en nedlagt elg med udgangshul af samme størrelse som kaliberen og store indre skader, er der måske grund til at undre sig.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »