Der har længe været bud efter blyet i ammunition og fiskeredskaber i USA, og nu bliver det i første omgang en distriksdomstol, der skal tage stilling til, om det længe ønskede blyforbud skal nyde fremme

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

Af Redaktionen

Bly i ammunition og fiskegrej er sat på agendaen i USA, hvor the Center for Biological Diversity’s (CBD) har givet the Environmental Protection Agency (EPA) bemyndigelse til fremme af et forbud mod bly i såvel ammunition som fiskegrej, rapporterer The Hunting Report. EPA har imidlertid reageret ved først at afvise anmodningen om et forbud mod bly i ammunition, fordi man mener, at en accept af dette i den gældende lovgivning er til hinder for et forbud.

Efterfølgende har EPA afvist anmodningen for fiskegrej, idet man henviser til, at der på grundlag af den måde bly i dag bruges til fiskegrej på, ikke findes lovhjemmel for et forbud. Sagen er ikke dermed ude af verden. CBD trækker nu EPA i retten for at få det ønskede forbud mod bly i såvel ammunition som inden for fiskegrej gennemført.

Sagen vil indledningsvis blive behandlet ved en distriksdomstol, og kravet fra rekvirenten er enkelt: CBD ønsker nemlig at få rettens ord for, at EPA skal parere ordre og udarbejde og implementere regler til forebyggelse af forgiftning af dyrelivet gennem spredning af bly ved skydning med blyhaglspatroner, riffelkugler/pistolkugler med indhold af bly og blyholdige fiskeremedier, dvs. pirke, blink, synk og vice versa. Der er dog flere interessante aspekter i sagen.

For sin part påberåber CBD sig således at have ført en ”Ud med blyet kampagne” siden 2004, og der således ikke bør være et overraskelsesmoment i, at det nu ønskes realiseret. CBD hævder samtidig, at fritagelsen for kravet begrænses til bl.a. patroner, som siden 1968 har været belagt med en forbrugsafgift, som imidlertid ikke involverer handelen med separate komponenter til ammunition såsom patronhylstre, fænghætter, riffel- og pistolkugler og krudt. I sagen citeres et papir fra kongressen for denne fortolkning. Selv om fritagelsen – ud over for patroner – også gælder for pistoler, revolvere og andre skydevåben, så ønsker komiteen at understrege, at man ikke har til hensigt, at lovgivning på området skal bruges som spydspids for indførelse af våbenkontrol.

Administrationen har da heller ingen bemyndigelse til at kategorisere ammunition som en urimelig risiko, fordi det – affyret i et skydevåben – kan såre mennesker. Komiteen holder imidlertid ikke kemiske ammunitionskomponenter, som kan være forbundet med risiko for mennesker, ude af ønskerne til regelsættet.

Dette er essensen, som CBD’s advokater læner sig op af for ammunitionens vedkommende. Fritagelsen må ikke gælde for ammunitionskomponenter, som ikke er belagt med forbrugsafgifter. Men dette vil selvfølgelig berøre salget af de beslægtede komponenter og de forbrugsafgifter og den naturbeskyttelse, som de finansierer.

Forbrugsafgifterne finansierer omkring en tredjedel af naturbeskyttelsen i USA, og licensafgifterne får budgettet til at balancere. ”Bly har selvfølgelig bedre ballistiske egenskaber til riffel- og pistolkugler end alle andre metaller. Andre metaller er desuden forbundet med risikoen for, at kuglerne går gennem objektet, ligesom der er større risiko for rikochettering. Også den højere markedspris for alternativer – såsom kobber – er en begrænsende faktor for, at det kan erstatte bly” i ammunition, fastslår The Hunting Report.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »