Bly er giftigt, og vi søger at få bly væk fra vore omgivelser, hvor det er muligt, særligt når der risiko for kontakt med fødevarer, skriver Dansk Jagtakademi

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 129)

Pressemeddelelse

Derfor kan det undre, at det fortsat er helt almindeligt at anvende blyprojektiler til jagt. Projektiler splintres i byttet og efterlader blystumper i alle størrelser både i det kød, der går videre til menneskers konsum, og i indvolde og andre dele af dyret, som jægeren efterlader i naturen, når han har skåret dyret op. Dermed bliver et let bytte for fx rovfugle og andre ådselædere.

Widemo

Blyfragmenter.

Spørgsmålet om bly i riffelammunition er aktuelt i nogle af landene omkring os. I Tyskland er der indført begrænsninger i flere områder. Og det viser sig, at man godt kan undvære blyet. Der laves projektiler af andre metaller fx kobber.

I Danmark er der spirende interesse for emnet, og der er særlig fokus på, om de blyfri alternativer fungerer godt nok under praktisk jagt. For at få klarhed over dette har Dansk Jagtakademi gennemført en undersøgelse af de blyfri kuglers effektivitet under almindelig jagt i Danmark.

Undersøgelsen bygger på data fra 657 nedlagte dyr, heraf ca. halvdelen krondyr. Dyrene er nedlagt på danske distrikter med gængse våbentyper og kalibre.

Biolog Niels Kanstrup, der er indehaver af Dansk Jagtakademi, siger:

– Vi har generelt gode erfaringer med blyfri riffelammunition, men med undersøgelsen har vi fået mere videnskab koblet på. Og vi konkluderer, at der ikke er nogen nævneværdig forskel på effekten af almindelig blyammunition og blyfri projektiler.

– Vi har fokuseret på projektilernes evne til at dræbe byttet hurtigt og humant, men vi har også skelet til andre forhold, fx om de alternative materialer er ugiftige, og om de overhovedet kan fås – også til realistiske priser, fortsætter Niels Kanstrup. Her har vi støttet os til erfaringer fra andre lande, hvor både Nordamerika og Tyskland er foregangslande.

“Alt i alt konkluderer vi, at blyfri riffelammunition, fx kobberkugler, er velegnet til jagt.”

Der foreligger god viden om, at de blyfri typer er ugiftige for konsumenter og er til rådighed på det danske marked – i hvert fald i alle de almindelige kalibre.

For de mindste kalibre er der fortsat behov for videreudvikling af blyfri typer. På det grundlag anbefaler vi, at jægerne skifter til blyfri ammunition. Ligeledes foreslår vi, at myndigheder og organisationer lægger en plan for udfasning over en kort årrække, slutter Niels Kanstrup.

Undersøgelsen er støttet af 15. Juni Fonden.

Rapporten er tilgængelig her: BLYFRI RIFFELAMMUNITION

Yderligere information: Biolog Niels Kanstrup, nk@danskjagtakademi.dk, tlf. 20332999.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »