Tillidsmand blander sig i debat om håndtering af sexchikane i toppen af  Danmarks Jægerforbund og forholder sig blandt andet til om den samlede hovedbestyrelse bør gå af

Kommentar af Netnatur.dk

KLIK og læs mere om HB-chikane i DJ

Tillidsmand i Danmarks Jægerforbund har skrevet et læserbrev til et uafhængigt medie for jægere, (Jægernes Magasin), hvor han forholder sig til sag om sexchikane i toppen af Danmarks Jægerforbund. Og herunder også til spørgsmålet om hvorvidt sagen bør føre til, at den samlede hovedbestyrelse bør træde tilbage som konsekvens af den verserende sag.

Skribenten ridser sagen op og gør flere steder læserne opmærksom på, at han er på ofrets – altså den krænkedes – side.

Skribenten kommer også frem til at, hovedbestyrelsen og herunder formanden for Jægerforbundet Claus Lind Christensen ikke bør træde tilbage.

I spørgsmålet om det nordjyske HB-medlems fremtid i bestyrelsen, er det lidt vanskeligere at vurdere tillidsmandens holdning.

Baggrunden for at han berører dette spørgsmål, er, at det nordjysk HB-medlem under et stormøde i Jagtens Hus med – repræsentanter fra hele landet – ifølge en klage vælger at bringe rygter om vidnes utroskab i spil. (Rygterne er på det skarpest afvist af vidnet)

Skribenten påpeger dog, at det er menneskeligt at fejle. Og .. at det i sidste ende er op til den øvrige bestyrelse at vurdere om det nordjyske HB-medlem fortsat er værdig til en plads i bestyrelsen.

Bør den samlede hovedbestyrelse i Danmarks Jægerforbund gå af?

Læserbrevsskribent skriver på jagtmedie, at det HB-medlem, der – “hvis rygtet taler sandt”  – ringede rundt for at sikre opbakning til det nu tidligere HB medlem gerne – i følge tillidsmand og læsebrevsskribenten ” må tage sit tøj og gå”. Derimod mener han ikke hele bestyrelsen bør træde af.

Herfra skal der udtrykkes ros for, at skribenten kommenterer sagen. Og at han afslutningvis gør det tydeligt, at kommentaren ikke er skrevet med ført hånd. Det er skribentens helt egen holdning understeges det.

Men … desværre begås der nogle fundamentale fejl i skrivelsen, som vi herfra er nød til at påpege.

Skribenten er på ofrets side, i den her sag. Det udgangspunkt beklikkes ikke. Men ikke desto mindre gør skribenten ofret en bjørnetjeneste, når han helt åbenlys gør sig til dommer over hvad der er rigtig og forkert i et afgørende kardinalpunkt i den her sag.

Nemlig i spørgsmålet om hvornår formand Claus Lind Christen bliver orienteret om hændelsen i oktober 2018.

Blev han informeret få dage efter? Eller er det rigtig, som han påstår, er han er uvidende om hændelsen og først får kendskab til oktober-sagen i februar 2019, hvor der opstår en ny situation mellem kursisten og det nu afgåede HB-medlem?

Jeg vil derfor bede skribenten læse nedenstående og give alle os, der følger denne sag, en begrundet forklaring på hvorfor og på hvilket grundlag han kan vurdere, hvem der taler sandt og hvem der taler usandt i netop dette spørgsmål.

KLIK og læs mere om vidne i sagen, der beklager at han ikke fik overdraget en skriftlig klage

Herfra kan vi nemlig ikke komme det nærmere end en slags påstand mod påstand.

Hvis man som skribenten hævder, at formanden taler sandt, siger man også samtidig, at vidnet til sagen IKKE taler sandt.

Når skribenten gør sig til dømmende i dette spørgsmål, bidraget skribenten til at fjerne troværdigheden omkring vidnet. Dermed er skribenten med til at isolere den krængede endnu mere end hun allerede er. Og det har efter alt at dømme naturligvis ikke været hensigten med skrivelsen.

Ikke desto mindre er det hvad der sker, når man frikender formanden og dermed underkender vidnet.

Vidnet til hændelsen har allerede sat sin fremtid i Danmarks Jægerforbund på spil ved at støtte den krænkede, som han mener ikke har fået den behandling af sin klagesag, som hun burde.

Det var i øvrigt samme vidne, der under stormøde i Jagtens Hus, måtte se sig selv, sin hustro samt den krænkedes privatliv omtalt af det nordjyske HB-medlem på en måde, som et vidne til udtalelserne betragter som ”Højst upassende” ( se link nederst i denne kommenterende opdatering)

Skribenten mener ligeledes, at spørgsmålet om hovedbestyrelsens fremtid i denne sag er rejst at et andet medie.

Men hvem er dette andet medie?

Vi har været medierne rundt og kan kun se, at de øvrige i mediebilledet indtil videre har valgt at vende det blinde øje til sagen. Også selv om den har principielle træk, der rækker langt ud over Danmarks Jægerforbund, da den i bund og grund handler om beskyttelse af frivillige i diverse organisationer og foreninger.

Og da ingen – ud over de sociale medier – har berørt sagen – peger skribenten på Netnatur.dk, der relativt sent i den lange behandlingstid af klagesagen, begyndte at skrive om sagen.

Men vi har ikke som antydet krævet hovedbestyrelsens hoved på et fad.

Derimod har vi modtaget kritiske læserbreve, og selv om det er tydeliggjort i både overskrift, under-overskrift og indledningsvis, at der er tale om læserbreve, ser det ud til, at dette er forbigået skribentens opmærksomhed.

Det burde præsiceres af skribenten, da man ellers risikerer at sprede rygter uden hold i virkeligheden, da Netnatur.dk naturligvis ikke står på mål for, hvad hvad vores læsere mener.

Modsat skribenten har vi som medie ikke taget stilling til om bestyrelsen skal fortsætte eller ej – eller om det nordjysk HB-medlem bør tage konsekvensens af sine seneste udtalelser og takke af for denne gang.

I sidste ende er det op til det såkaldte repræsentative demokrati i Jægerforbundet at vurdere, hvem de har tillid til og hvem de ikke har tillid til.

Sagen om krænkende adfærd i hhv. oktober og februar har Jægerforbundet – efter alt at dømme lukket med en undskyldning, som kursisten – efter denne redaktions informationer – tilsyneladende har accepteret.

Noget tyder også på, at den krænkende adfærd i Jagtens Hus er lukket på tilsvarende vis – altså med en undskyldning. Faktisk er emnet så lukket, at den nordjyske kreds end ikke tillader, at spørgsmålet om kredsens eget HB-medlems kan diskuteres på egen Facebookside.

Lukket eller ej. Tilbage står stadig de meget principille spørgsmål rejst til Claus Lind Christensen og dennes bestyrrelse om hvor vidt, det er ok at anvende rygter om f.eks. utroskab i toppen af Danmarks Jægerforbund.

De spørgsmål ser vi her på siden frem til at se en besvarelse på. Næsten lige så meget, som vi ser frem til at se på hvilke konsekvenser det har, hvis man alligevel forbryder sig mod de retningslinjer, der udstikkes eller måske allerede er gældende.

Skribenten – som stadigvæk bør anerkendes for at se på spørgsmålet om chikane  – er dog en kende for sent ude, da det nu er helt nye spørgsmål, som der fokuseres.

F.eks. på hvad der er sket med de personer, der gik i spidsen for kursisten og hendes rettigheder?

Fik og får de den behandling, som de burde og bør?

Også dette må det være op til læserne at vurdere.

Fakta er dog, at en af klagerne – der også er vidne til hændelsen i oktober – har været udsat for rygter om utroskab.

To andre klager har mistet vigtige poster i udvalgsarbejde. Vel at mærke i udvalgsarbejde som Claus Lind Christensen og dennes bestyrelse har bedyret, at de ikke vil blande sig.

Den aktuelle sag, som af vidne er beskrevet som meget ondskabsfuld, er i sig selv alvorlig.

Men den slags uheldige episoder med selv højtstående medlemmer af organisationen er der næppe nogen organisation, som kan gardere sig helt imod.

Det relevante spørgsmålet er derfor, hvordan man som organisation håndterer den slags. Og herunder hvordan man håndterer de personer, der vælger at bringe den slags frem i lyset.

Kan dette gøres uden efterfølgende at blive udsat for chikane? Dette er den helt afgørende debat, som alle bør tage stilling til nu.

Et gammel ordsprog siger nemlig, at det man ikke knækker af, bliver man stærkere af.

Og hvis den adfærd, som ledelsen har udført i denne sag ikke knækkes efter den voldsomme shitstorm på de sociale medier, vil den bagvedliggende kultur blive stærkere. Det er nærmest en naturlov … og allerede få dage efter, at sagen om den krænkede endelig blev betragtet som lukket, rejste der sig en ny klagesag over krænkende adfærd – fremført under stormøde i Jagtens Hus og mod endnu et medlem af hovedbestyrelsen.

Hvordan landets mange tillidsfolk vil forsøge at knække denne kultur, må de selv tage stilling til. Det er deres ansvar. Sådan er strukturen bygget op i Danmarks Jægerforbund

Herfra har vi ikke en holdning til hvem, der skal fortsætte og hvem der evt. skal gå? Men knækkes skal den omtalte adfærd – det må være tydeligt for stort set alle.

I modsat fald vil medlemmer og tillidsfolk og for den sags skyld kritiske medier og privatpersoner tøve og måske ligefrem tie, hvis de endnu engang bliver vidne til grov krænkende adfærd i toppen af Danmarks Jægerforbund.

Vil man risikere at blive hængt ud som utroværdig og vil man risikere, at rygter om private forhold bringes i spil, alene fordi man påpegede forhold i forbundets hovedbestyrrelse, som man fandt kritisable?

KLIK og læs også: Endnu et HB-medlem involveret i spørgsmål om chikane i Danmarks Jægerforbund. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »