Danske trofæjægere er så at sige blevet fanget på den forkerte side af vildsvinehegnet ved den dansk-tyske landegrænse

Af Netnatur Rokoko-redaktion

Det stærkt omdiskuterede grænsehegn har nu fået CIC til at fare i blækhuset, og står den netop udsendte pressemeddelelsen til troende, får hegnet store konsekvenser for mange danske jægere

Af pressemeddelelsen fremgår det fra CIC’s presseansvarllige, T. R. Ophy, at man netop har fået kendskab til karakteren af det opsatte hegn langs den dansk/tyske landegrænse.

– Danmarks areal er så lille, at det nærmest kan sammenlignes med en hegnet vildtfarm på det afrikanske kontinent, skriver han og fortsætter:

– Dette må nu uværgeligt få den konsekvens, at CIC ikke kan anerkende råbukke, då-, sika- og kronhjorte nedlagt i Danmark som værende på den frie vildbane. De vil nu fremover blive klassificeret som “hegnshjorte” eller hegnsbukke.

Glansen er gået af de jyske medalje trofæer. Opsætning af vildsvinehegnet betyder, at de nu klassificeres som hegnsvildt 

Ændringen af denne klassificering får vidtgående konsekvenser for mange danske jægere.

Det betyder nemlig, at alle opmålinger, som har ført til medaljer for dansk hjortevildt, annulleres med tilbagevirkende kraft, regnet fra den dato, hvor vildsvinehegnet fik hamret den sidste pæl i jorden.

T. R. Ophy oplyser afsluttende, at der i de næste uger bliver udsendt frankerede kuverter til alle jægere, der har fået medaljer i denne periode, idet alle medaljer behørigt skal sendes retur til CIC.

– Som situationen ser ud i Danmark lige nu, er dette et helt nødvendigt indgreb.

Redaktionen har talt med CIC’s udvalgsformand for klassificeringer, N. O. Fence, som fortæller, at CIC tager højde for opmåling af trofæer, der skydes under hegn, idet disse – i CIC-regi – oplistes på særskilt liste.

Denne politik agter man ikke at ændre på.

Netnaturs Rokoko-redaktion gør opmærksom på, at enhver sammenligning med autentiske personer og navne er helt tilfældige og i øvrigt er redaktionen blottet for enhver form for jordforbindelse.

Læs også: FORBUD MOD NABOJAGT

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »