Afrikanske elektroniske medier var tilsyneladende for hurtigt ude, da de i juli meddelte, at Botswana overvejer stop for øvrig trofæjagt. Landets miljøministerium afviser noget sådant, men med baggrund i bestandsnedgang skæres trofæjagt derimod ned.

Af Redaktionen

To afrikanske online mediers annoncering i juli af, at Botswanas regering havde planer om at dreje nøglen om for al trofæjagt i landet med undtagelse af elefantjagt, har tilsyneladende intet på sig, rapporterer The Hunting Report.

Botswanas miljøministerium afviser i det mindste, at noget sådant er tilfældet, selv om det også er en kendsgerning, at det verdensberømte naturfilmproducentpar, Derek og Beverly Joubert, der bor i Botswana, ønsker al trofæjagt i landet udfaset.

Parret spillede en central rolle, da Botswana i 2008 gav efter for presset fra internationale, navnlig amerikanske dyrebeskyttelsesorganisationer, og drejede nøglen om for løvejagt i forlængelse af verdenspremieren på ægteparrets anmelderroste film “The Last Lions”, optaget for National Geografic i Botswana, som i dag tillægges at rumme Afrikas sundeste bestand af løver.

Før det i juli hed sig, at Botswana nu havde planer om udfasning af den øvrige trofæjagt i statslige koncessioner, havde regeringen i februar ladet tilflyde medierne, at man agtede at opgradere fotosafariindustrien og gradvis skære trofæjagten ned uden dog helt at forbyde den.

En kendsgerning er det nemlig, at et ikke nærmere specificeret antal trofæbærende arter, der notorisk er vigende i antal, vil blive genstand for en tilsvarende, fremadrettet begrænset jagt. Derimod vil landets bestand af elefanter, der har været i fremgang i flere år, blive genstand for fortsat jagt inden for rammer, udstukket af CITES – Washingtonkonventionen.

Mens regeringen har planer om, at et antal elefantkoncessioner skal tilegnes fotosafariindustrien i løbet af de kommende to år, forventes elefantjagt fortsat i formentlig nye koncessioner, som ikke er involveret i fotosafariindustrien. Også den øvrige trofæjagt vil fortsætte i ikke blot statsejede koncessioner, men også på såvel privatejede farme som deciderede vildtfarme. Med cementering af dette mener The Hunting Report, at jægere der skulle have booket jagt i Botswana, kan slappe af. Men The Hunting Report vil dog nøje monitere udviklingen i Botswana og informere om ændringer, der fremadrettet kan influere på den øvrige trofæjagt i Botswana.

%d bloggers like this: