Men til gengæld sættes afskydningen af andre trofæbærende arter ned, og der indføres jagtfrie bufferzoner rundt om nationalparker og lands grænserne til nabostaterne.

Af Redaktionen

I Botswana er trofæjagten under radikal forandring. Afskydningskvoten for elefant vil således blive øget, men til gengæld vil kvoterne for en række andre trofæbærende arter blive reduceret.

Ifølge The Hunting Report føjes til dette, at Botwana’s præsident, Ian Khama, har proklameret, at en 25-kilometers jagtfri bufferzone rundt om landets nationalparker nu træder i kraft. Der er ligeledes indført en 10-kilometers jagtfri zone langs Botswana’s grænser til nabolandene.

Og når trofæjagten går ud af disse to zoner, træder fotosafari ind på scenen. ”Hvad betyder dette for jagten i Botswana”, lyder spørgsmålet i The Hunting Report? Det, man ved indtil nu, er, at al jagt i delta-områderne forsvinder, når de nuværende koncessionsindehaveres kontrakter udløber i 2011 og 2012. I forvejen er jagten i 2010 blevet lukket ned i områder, administreret af den statslige vildtforvaltning. Jagtoperatører, som i øjeblikket har koncessioner der, må efter The Hunting Report’s opfattelse have førsteretten på dem til fotosafari.

Hvis de nægtes det, forudses det, at tilladelserne til at bedrive fotosafari vil gå til nuværende fotosafarifirmaer. Det står fuldstændig klart, fortsætter The Hunting Report, at bøffeljagt og jagten på andre trofæbærende arter i såvel statslige som privatejede koncessioner i Botswana vil blive reduceret væsentligt. Teknisk set vil elefantjagt også lukke, dog ikke i realiteten. Landets regering ønsker nemlig en fortsættelse af elefantjagt på specielle dispensationer som et led i et forvaltningsprogram for bestanden af elefanter.

Til realisering af dette vil jagtoperatører i fremtiden blive tildelt en slags afskydningskvote. Bufferzonerne på henholdsvis 25 og 10 kilometer vil ikke få indflydelse på den fremtidige elefantjagt, baseret på særlige dispensationer, fastslår The Hunting Report.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »