Bregentved tilbyder udlejning af arealer til jagtkonsortier i smukke omgivelser med mark og skov, kun en times kørsel fra København

Af Bregentved

Godsets mange skove giver en stor randeffekt. På de store godsmarker er anlagt remiser, vandhuller og hegn og jagten er særdeles god. Der er en stor og god råvildtbestand, og vi har derfor jagtlejere, der har været på bukke top 10 listen. I de fleste skove er der bestande af dåvildt.

Attraktiv beliggenhed

Beliggenheden langt fra større byer giver et lille publikumstryk. Til gengæld giver nærheden til motorvejen god mulighed for at få glæde af jagten, selv om man bor længere væk.

Kontakt:  Skovfoged Jesper Hvid Jørgensen, jj@bregentved.dk eller mobil 2067 7132  

Herunder ses eksempler på vildtarter samt billeder fra Bregentved efteråret 2018

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »