Besparelser på det britiske politis budget sætter proceduren for udstedelse af tilladelser til glatløbede haglvåben under pres, og der er optræk til, at rutinemæssige politibesøg hos jægere der søger om fornyelse af tilladelsen, droppes.

Selv om livet ikke er nemt for våbenejere i Storbritannien, og udenlandske jægere på jagtvisit også får de kringlede britiske regler at føle på deres krop, så ser det dog – på trods af varslet ny opstramning af den britiske våbenlovgivning efter ”Cumbria-massakren” i 2010 – samtidig ud til, at det i fremtiden måske bliver lidt enklere for nogle briter at få fornyet tilladelsen til glatløbede haglvåben.

I følge Shooting Times & Country Magazine overvejer politiet i tre amter generelt at droppe hjemmebesøg og personlig samtale med den enkelte ejer af haglvåben, når tilladelsen udløber og skal fornyes. Reducering af omkostningerne ligger til grund, idet den britiske regering er nødt til at gennemføre store besparelser inden for stort set samtlige offentlige sektorer.

Politiet i henholdsvis Hertfordshire og Bedfordshire barsler således med en procedure, der bygger på en risikovurdering, hvor man på baggrund af indsamlede informationer vil udpege indehavere af glatløbede haglvåben, som det skønnes, bør aflægges besøg i hjemmet i forbindelse med fornyelse af våbentilladelsen. For sin part har Essex Politi derimod planer om helt at droppe hjemmebesøg og generelt gå over til fornyelse af tilladelser til glatløbede haglvåben pr. post.

Mike Yardley, talsmand for the Shooting Sports Trust, er dog kritisk. ”Med forbehold føler vi, at det nuværende system fungerer udmærket. Storbritannien har en af de laveste rater af væbnet kriminalitet i verden. Ideen, at politiets ansigt-til-ansigt rutinetjeks hos ejere af haglvåben ved fornyelse af tilladelser droppes for at reducere omkostningerne, er bekymrende. Der er fornuft i at bibeholde rutinetjeks, men samtidig forenkle loven, som er blevet overkompliceret”, mener han.

For sin part anbefaler ACPO – foreningen for ledende politifolk – at hjemmebesøg hos britiske våbenejere bør gennemføres hvert femte år. Foreningens ekspert på området har dog over for Underhusets komité, der ser på våbenlovgivningen i lyset af Cumbria-massakren, givet udtryk for bekymring for, at beskæring af politiets budget vil sætte processen omkring fornyelse af våbentilladelser – specielt hjemmebesøg – under pres. Mark Yardley føjer til: ”I Essex eksisterer der et godt forhold mellem våbenejere og de politifolk, der står for våbentilladelserne. Jeg tror derfor ikke, at nogen af os ønsker dette ændret. Vi vil stadig have behov for et system, hvor der ses på personen, uden sagsbehandlingen forsinkes af bureaukrati”.

Mike Eveleigh, The British Association for Shooters and Conservation – BASC – accepterer planerne med forbehold. “Hvis en sportsskytte eller jæger med våbentilladelse får ordensmagtens opmærksomhed, vil vedkommende alligevel få besøg af politiet. Vi har fået forsikringer fra ACPO om, at den offentlige sikkerhed ikke vil blive forringet af de økonomiske besparelser, og vi tror, at dette vil blive sagens kerne. Systemet er blevet for bureaukratisk og besværligt, og vi tror på, at der er mulighed for yderligere reduktion af politiets brug af ressourcer i denne proces. BASC er allerede involveret i et samarbejde med bl.a. ACPO frem imod at forenkle de forskellige blanketter i våbentilladelses-processen”, siger han.

En enklere fremgangsmåde er allerede indført flere steder i Storbritannien, og ifølge politiet i Hertfordshire så blev kun to procent af ansøgningerne om fornyelse af våbentilladelser afslået i 2008-2009. ”I en tid med besparelser inden for politiet er det nødvendigt, at vi får overblik over, hvor processen kan blive forbedret, og besparelser kan gennemføres, uden den offentlige sikkerhed forringes”, siger en talsmand og slår samtidig fast, at det system, Bedfordshire og Hertfordshire forbereder, vil give  en god service. Desuden vil en behovsmæssig risikovurdering af våbenejere indebære, at den offentlige sikkerhed bibeholdes, samtidig med at politiets omkostninger reduceres.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »