Flere af de mest belastende pesticider er byttet ud med mindre belastende midler. Det viser den nye bekæmpelsesmiddelstatistik

Af Miljø- og miljøministeriet

Miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske landmænd køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere, er faldet med 57 procent siden 2011. Det viser Miljøstyrelsens årlige pesticidstatistik, der er udkommet i dag.

Målet i pesticidstrategien om at mindske belastningen fra pesticider med mindst 40 procent i forhold 2011 baseret på salg er således mere end opfyldt.

Det lave salgstal kan dog godt stige igen, da der er udsving fra år til år, blandt andet afhængigt af vejret. Desuden bruges der formentlig også stadig midler fra den omfattende hamstring, der skete i 2012 og 2013 op til en omlægning i pesticidafgiften.

Det reelle forbrug er højere

Landmændenes sprøjtejournalindberetninger gør det muligt også at følge udviklingen i det reelle forbrug på markerne. Her viser tallene, at belastningen fra de anvendte pesticider er faldet med 26 procent siden 2011. Faldet i belastningen fra forbruget er således ikke så stor som faldet i salget.

Trods fortsatte forskelle mellem salg og forbrug af pesticider, er de overordnede trends begge steder en faldende belastning.

I slutningen af 2017 skal pesticidafgiften evalueres, hvor bl.a. forskellene på salgs- og forbrugstal skal analyseres nærmere, og i foråret 2018 indkaldes partierne bag den nye pesticidstrategi til drøftelser af evalueringen og eventuelle justeringer af afgift og målsætning.

Læs bekæmpelsesmiddelstatistikken her.

Yderligere oplysninger:

Mette Hyldebrandt-Larsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 45 08, mhy@mst.dk

  • I den nye pesticidstrategi fra i år er målet, at den såkaldte pesticidbelastningsindikator (PBI) skal være på max. 1,96 opgjort ved salgstal – svarende til et fald på mindst 40 procent i forhold til 2011.
  • For 2016 er PBI faldet til 1,4, hvilket svarer til et fald på 57 %. Faldet i belastningen var i 2015 på 40 %.
  • Salget af aktivstoffer var stort set uændret i 2016 i forhold til 2015 målt i tons aktivstoffer, hvilket er udtryk for, at der generelt købes mindre belastende midler.

%d bloggers like this: