Brutale billeder af hjortevildt, lemlæstet efter kontakt med det danske grænsehegn, deles på de sociale medier.

Af Redaktionen (opdateret billedtekst d. 24. nov 2019) 

Der advares mod billeder, der kan virke stødende. 

Fredag eftermiddag d. 23. november 2019 fik vi her på redaktionen tilsendt brutale billeder fra Tyskland, der viser skyggesiden af det grænsehegn, som den danske stat her rejst mod vores tyske naboer. 

KLIK og læs mere om VILDSVINEHEGN

– Undervejs gennem Osterbyer Moor, har jeg konstateret et alvorligt sygt krondyr. Begge forben er ikke kun brækket. De er afskåret og hænger kun på hudrester.

Det skriver Claus Gondesen, som underbygger sin iagtagelse med billeder af det nu aflivede lemlæstede krondyr. Billederne af det skadede dyr begyndte allerede få timer efter vi modtog dem at sprede sig på danske Facebook-sider.

Ikke første gang

Claus Gondesen er sikker på, at dyret med de afklippede forben har været i kontakt med det danske grænsehegn og at dette er årsag til invalideringen.

Han påpeger desuden, at det ikke er første gang han oplever lemlæstet hjortevildt, efter det har været i kontakt med hegnet, der skal forhindre tyske vildsvin i vandre mod Danmark af frygt for at de skal sprede svinepest. 

–  I går blev jeg bekendt med, at der tæt ved Jardelund opholder sig et gammelt dyr med brækkede bagben. Faktisk var det denne information, som var årsag, til, at jeg opsøgte området, (se evt. links herover) skriver Gondesen, som påpeger, at hegnet også er med til at adskille familiegrupper, da de unge dyr ikke altid er i stand til at passere hegnet på samme måde som de vokse hinder.  

– Jeg har allerede konstateret to forældreløse kalve i år, som sandsynligvis er ofre for vildthegnet,

skriver Gondesen, der mener, at årsagen til at de voksne dyr bliver adskilt fra kalvene bunder i at hegnet er placeret forkert. 

Nogle steder kan de voksne dyr pga af variation i landskabet springe den ene vej, men ikke den anden. Dermed efterlades kalvene, som ikke er store nok til at passere hegnet. 

Claus Gondesen er sikker på at hans oplevelser ikke er enkeltstående tilfælde. 

– Mange af de dyr, som skader sig selv i Wildzaun, bliver aldrig registreret, skriver han. 

Claus Gondesen. der har taget billederne, er overbevist om at kronhinden er blevet skadet efter kontakt med det danske grænsehegn. Efter deling af opslaget på de sociale medier har flere dog påpeget, at dette næppe er årsagen. I stedet hævdes det at skaden skyldes kontakt med landbrugsmaskine eller at hinden er blevet påkørt i trafikken.

Vildt skadet i trafikken og under jagt kan eftersøges med schweisshund, da der er bevidsthed om uheldet. Men der er ikke altid vidner til vildt, som er fanget og evt. lemlæstet i vildthegn. Derfor kan de gå i lang tid med skaden inden de evt. omkommer eller bliver aflivet. Foto: Claus Gondesen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »