De nye jagttider er næppe biologisk eller juridisk holdbare, hævder dansk biolog, der opfordrer alle til at deltage i en demokratisering af jagttidsforhandlingerne

Af Redaktionen

Netop nu forhandles jagttiderne, og skal man tro på udmeldingerne fra organisationerne, er der indgået forlig, og jagttiderne er så godt som på plads. Men flere, der ikke er med i inderkredsen, har stillet sig undrende over for forliget, og nu viser det sig, at Skov- og Naturstyrelsen slet ikke er med i processen.

Biolog Niels Kanstrup fra Dansk Jagtakademi undrede sig allerede ved de første udmeldinger om processen og siger til Netnatur.dk:

– Det er længe siden, at jeg fra DMU fik oplyst, at den redegørelse, som herfra skulle ligge om det biologiske grundlag, først var færdig efter sommerferien. Det undrede det mig, at forhandlingerne kunne afsluttes, før denne del var på plads, eftersom de fleste trods alt hælder til, at det er biologien, der skal være basis for forvaltningen.

– Vildtforvaltningsrådet har haft et rapportudkast fra DMU til rådighed, men dette er fra flere sider blevet – kritiseret, bl.a. for at være mangelfuldt herunder ikke at tage højde for de ændringer, som kom ind i jagtloven sidste år. Men DMU har forsvaret sig og bekræftet, at der kommer en komplet og opdateret rapport senere på året. Heller ikke det juridiske synes at være på plads, mener den danske biolog.

– Noget af det, der har undret mig i forliget, er, at man uden videre har kunnet foreslå forlængelse af jagttid på f.eks. gråand. Den gældende jagttid ligger allerede på kanten af, hvad EU tillader i forhold til forårstrækket, og det vil under mig meget, om man bare accepterer en udvidelse med 14 dage, når ministeren i flere sammenhænge har lagt vægt på, at den danske fuglebeskyttelse skal leve op til de internationale regler, siger Niels Kanstrup.

– Derfor har jeg rettet henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen, der meddeler, at det foreliggende forlig mellem organisationerne ikke er officielt. Faktisk har styrelsen slet ikke set forliget,
og det undrer mig meget, at organisationerne får så meget spillerum, at man kan indgå et forlig og melde ud om det individuelt, uden at den biologiske sagkundskab er på plads og uden at forvaltende myndighed er inde over, fortsætter vildtbiologen.

– Dansk Jagtakademi, har på dette grundlag besluttet at gennemføre en selvstændig analyse af jagttiderne og give en indstilling til ministeriet i forbindelse med høringen om jagttiderne.

– Efter min mening bliver hverken vildtet eller jagtens bæredygtighed tilgodeset, når forvaltningen sker på så tyndt et grundlag, hvor det alene er organisationer med hver sin interne dagsorden, der fører ordet. Jeg vil derfor foretage en sammenskrivning, hvor både det biologiske og det juridiske grundlag vurderes.
– Til det første vil jeg afvente DMU’s officielle rapport. Til det andet vil jeg primært bruge mit netværk i Bruxelles. Samtidig vil jeg gerne prøve at få så mange synspunkter med som muligt.
– I min optik gør det ikke noget at bryde det monopol, som organisationerne har på at have en mening om vildtforvaltningen. Alt andet kører efter fri konkurrence og markedsmekanismer, og jeg synes der er god grund til at etablere andre strukturer, der kan sikre en bæredygtig og demokratisk forvaltning.
– Derfor opfordrer jeg enhver – jæger eller ikke-jæger – der har et seriøst ønske i forhold til jagttiderne, at sende dem til mig på email til nk@danskjagtakademi.dk. Så vil jeg forsøge at vurdere dem i forhold til, hvad der er muligt og realistisk.
Alle, der deltager, vil få en tilbagemelding, slutter biologen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »