En høringsrunde gennemført blandt en række svenske interesseorganisationer viser positiv holdning til buejagt selv om der også rejses kritiske spørgsmål i relation til f.eks. eftersøgshunde og buetyper

Af Redaktionen

Skal buejagt tillades i Sverige?

Det spørgsmål har den svenske miljøstyrelse rejst og vurderet ud fra de indkomne svar fra en række berørte interesseorganisationer er stemningen overvejende positiv.

Verdensnaturfonden mener dog, at man bl.a. bør afvente forsøgsperioden i Danmark inden man tillader buejagt i Sverige.

Argumentet fra WWF, Sverige er bl.a., at de danske erfaringer giver mulighed for at formulere lovgivningen på det bedste mulige grundlag.

Den svenske kennelklub har desuden i følge Svensk Jakt udtrykt betænkelighed ved eftersøgning af påskudt vildt, da det påpeges, at pilespidserne kan skade eftersøgningshundene.

Recurvebue og langbue tillades ikke i det udspil som diskures vedr. tilladelse af buejagt i Sverige. Men det er pilespidsen, der afgørende og ikke type af bue. Derfor skal buetype ikke være afgørende, lyder kritikken af denne begrænsning. Foto viser jæger med compoundbue, som måske er den eneste type bue, som tillades, hvis Sverige beslutter sig for at indføre buejagt.

De relativ få negative eller betænkelige bemærkninger, kan dog ikke overskygge, at stemningen ser ud til at være positiv. Enkelte kommuner, som også har været hørt i spørgsmålet, giver endda udtryk for, at buejagt bør tillades på flere arter end de arter, der er udgangspunktet for debatten.

Landstinget i Uppsala Amt mener f.eks. at vildsvin sammen med hjortekalv og elgkalve skal kunne nedlægge med bue i den første forsøgsperiode, da man internationalt regner bue som et effektivt våben på linje med andre jagtvåben.

At buen er lydløs fremhæves også som en af argumenterne for at tillade buejagt og i lighed med Danmark ser det ud til at buejæger skal bestå en prøve inden de evt. kan begynde på jagt.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »