Unik fotoserie: På Enø på Sydsjælland går en treårig buk rundt med tovværk om halsen, i hvilken der sidder en kastestang fra sidste års opsats

På Enø på Sydsjælland går en treårig buk rundt med tovværk om halsen, i hvilken der sidder en kastestang fra sidste års opsats. Bukken har gået med strikken på halsen, siden den kastede sin forrige opsats, og på en video fra i vinter ses, at tovværket da var længere end i dag. Tovværket generer åbenbart ikke bukken, og fordi det i dag akkurat lige når ned til jorden, når bukken stor oprejst, er der heldigvis kun en lille risiko for, at bukken kommer til at sidde fast, og i værste fald kan blive kvalt.

Tekst og foto: Henning Kørvel

John havde fortalt mig om den, og på en video på ”Enø Naturgruppe” på Facebook havde jeg set en lille film fra i vinter af bukken, der har en strik om halsen.

Dengang var tovet længere end i dag, og i det hænger en gaffelkastestang fra sidste år, af hvilket kan udledes, at den ved kastning af sidste års opsats har fået tovet om halsen.

Mange sommerhusbeboere på Reedtzholm har set bukken. Fordi jeg gerne ville både se den og tage fotos af den, fik jeg af John Bang Jørgensen, der bor på Reedtzholmvej at vide, hvor bukken plejer at holde til.

Den 3. maj om aftenen kørte jeg så ud til et sommerhus på Reedtzholmvej, hvor jeg af ejeren har fået tilladelse til at sidde på terrassen for at tage fotos af råvildt.

Men fordi der den dag ikke skete et kvæk, ville jeg efter fem kvarters venten ud at gå. Jeg håbede, at jeg ville få bukken med tovet om halsen at se.

Da jeg gik ned til engen, så jeg en gammel kending – en seksender med en lang forsprosse – sidde på græsplænen i en have.

Og da den rejste sig og fejede aggressivt på en birk, inden den forlod stedet, gik jeg videre efter at have fået en stribe fotos af den.

I den tredje have opdagede jeg nu et stykke råvildt og blev straks klar over, at det var bukken med strikken om halsen.

Jeg fik godt et hundrede fotos af den i forskellige stillinger, og fordi den både åd og teede sig helt normalt, tager jeg for givet, at tovet ikke generer bukken, der er velnæret og i fin kondition.

Men hvordan den har båret sig ad med at få tovet om halsen, og kastestangen er filtret ind i det, får vi ikke svar på.

Som det ses, så når tovet i dag kun lige akkurat ned til jorden, men det slides dag for dag og bliver stadig kortere, indtil det bliver så kort, at det ikke længere kan nå jorden, og således ikke kan blive kortere.

Tovet er ikke til hinder for, at bukken kan pleje sin pels. 3. maj var den endnu i fuld vinterdragt, mens andre både ældre og yngre artsfæller er ved at skifte til sommerdragt.

Bukken ser ud til at leve med at have tovet om halsen. Den æder helt normalt og udviser en normal adfærd.

Da tovet var længere, kunne man frygte, at bukken kunne komme til at sidde fast, hvis tovet greb fast i et træ, en låge eller en sommerhusterrasse.

Men fordi det heldigvis ikke er sket, og tovet nu er slidt så kort, at det kun lige når ned til jorden, når bukken står i oprejst stilling, så mindskes risikoen heldigvis for, at den kommer til at sidde fast, og i værste fald kan blive kvalt, når den for at komme fri trækker i tovet, så det strammes om halsen.

Bukken med strikken om halsen. Kastestangen – gaffel – fra sidste års opsats ses nede under halsen. 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »