Midsommer: Fotoserie viser en ældre buk, som stadig bærer en del af vinterdragten, mens alle andre bukke og for den sags skyld råer i samme område har afsluttet skiftet til sommerdragt

En ældre buk på Enø på Sydsjælland bærer her i midten af juni stadig en del af vinterdragten, mens alle andre bukke og for den sags skyld råer har afsluttet skiftet til sommerdragt. Ældre dyr skifter gerne sommerdragten ud med sommerdragt senere end yngre dyr, og forholdene på stedet spiller på tidspunktet, fordi dyr i kolde blæstfulde kystområder skifter dragt senere end dyr på lunere levesteder inde i landet. Alligevel er det usædvanligt, at en buk i midten af juni stadig ikke har gennemført dragtskiftet et hundred procent.

Tekst og foto: Henning Kørvel

Jo ældre bukke og råer er, desto senere skiftes vinterpelsen ud med sommerdragt, men normalt er alle dyr først iført fuld sommerdragt i starten af juni.

Det er derfor uhyre sjældent at se ældre bukke, som i midten af juni stadig har noget af vinterpelsen i behold, men det er ikke desto mindre tilfældet hos en ældre buk på Enø på Sydsjælland.

Jeg har set og taget fotos af den pågældende buk adskillige gange, og jeg har givet udtryk for, at jeg mener, at den er mellem syv og 10 år gammel.

Jeg så bukken igen om morgenen 12. juni, og det var da helt tydeligt, at den stadigvæk havde enkelte pletter af vinterpelsen tilbage på halsen, men meget mere af vinterdragten ses på den bageste del af ryggen og på siden af køllerne. Her vil det tage nogen tid endnu, før alle hår fra vinterdragten er erstattet af de rødbrune hår i sommerdragten. Og den vil således blive den buk, som jeg nogen sinde har set, har været længst tid om at skifte vinterdragten ud med sommerdragt.

Med skal det, at kystområder som på Enø, hvor råvildt står i sivene ud til nord- og østkysten, er kolde og ofte vindomsuste. Råvildt i sådanne kolde, blæstfulde områder skifter gerne vinterpelsen ud senere end råvildt i lunere områder inde i landet.

Derfor er der god overensstemmelse med, at bukken her i midten af juni stadig bærer noget af vinterdragten.

Bukke fejer hele sommeren

12. juni om morgenen så jeg en anden adfærd, som jeg måtte have fotos af, nemlig en ældre buk, der fejede intenst på en busk i en have.

Fejning er ikke en sjældenhed, for når basten er fejet af, så fortsætter bukke med at feje sommeren igennem indtil efter brunsten medio august.

Bukke fejer både spontant, fx når en rival kommer ind i territoriet, og for at vedligeholde suveræniteten over territoriet.

Den buk, som jeg så og tog fotos af 12. juni om morgenen, fejede givetvis for at vedligeholde suveræniteten over sit territorium.

På busken, som bukken fejede på, ved at gnide opsatsen på buskens grene, sås nemlig både nye og ældre fejninger, og ved at feje på den igen forstærkede bukken således blot ejerskabet over sit territorium i den pågældende sommerhushave for derved at fortælle andre bukke om, at territoriet allerede er optaget af en buk.

Generelt kan bukke godt lide at feje på stærktlugtende træarter, fx hyld, røn, tuja, cypres og samtlige granarter. Tilføjes kan det, at bukke også kan lide at feje på frugttræer, for det har jeg set på Enø i flere tilfælde.

Bukke hævder territorier fra før basten fejes af opsatsen og indtil efter brunsten. Herefter står bukkene fortsat i deres territorier, men hævder dem ikke så markant. Man skal dog ikke være i tvivl om, at bukke til en vis grad er territoriehævdende året igennem, men for nedsat blus i den periode, hvor opsatsen er kastet og indtil den nye er sat op og fejet.

På revirer med jagt er intensiteten højere end på Enø, hvor råvildt ikke jages, for i takt med, at ældre bukke skydes, og randbukke overtager territorier inden for en uge efter, at den tidligere pladsbuk er skudt, vil den nye pladsbuk naturligvis markere, at territoriet nu beherskes af en ny buk, og denne vil således både feje og med sine duftkirtler markere grænserne for sit territorium. Og markeringen vil blive vedligeholdt sommeren igennem, indtil brunsten klinger af cirka 15. august.

 Den ældre buk, som stadig ikke helt har skiftet vinterpelsen ud med den rødbrune sommerdragt.

Her ses, at bukken stadig bærer en del af vinterdragten på ryggen og bagpartiet.

På siden af køllerne er noget af vinterdragten også stadig i behold.

Bukken fejer på busken i haven ved at gnide opsatsen mod grenene. På busken ses fem både nye og ældre fejninger, der viser, at bukken mener noget med dem.

Som det ses, er bukken – fordi den ikke har briller rundt om øjnene – over fire år, og der er ingen tvivl om, at den er velkommen i den have, der indgår i dens territorium.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »