Muligheden for at jage råbuk udenfor landets grænser er bogstaveligt talt grænseløse. Men bør rejsen gå mod syd eller nord eller mod øst eller vest?

Af Michael Sand

Bukkejagt er populært som aldrig før og hver år rejser tusindvis af danske jægere sydpå, nordpå samt vest- og østpå for at  jage råbukke.

For selv om Danmark har en meget stærk bestand af råvildt, er bukkejagt uden for landets grænser alligevel den jagtform, som trækker fleste danske jægere ud af landet.

Men hvad er udslagsgivende for den bukkejægere, der vælger Polen frem Sverige eller Ungarn frem for Skotland. En råbuk er jo en råbuk og selv om de kan variere i trofæ- og kropsstørrelse.

Er det trofæet størrelse, der bestemmer hvor rejsen går hen. Næppe. Man kan næppe hævde, at bukkene bliver større i et land end de gør i et andet.

Selv inden for et lille land som Danmark, er der store lokale forskelle. Generelt har det heddet sig, at Østdanmark producerer stærkere horn end Nord- og Vestdanmark. Men denne antagelse holder kun på et meget overordnet plan.

I Nord- og Vestjylland kan man finde ejendomme, som år efter år fremviser flotte medaljebukke, mens man tilsvarende kan se østdanske ejendomme, hvor opsatserne forbliver på det jævne sæson efter sæson.

Tilsvarende forholder det sig med bukkene i europæiske lande, regioner og lokale destinationer.

SE TOP 10 oversigt over hvor danske jægere nedlægger de største bukke i TEMA-magasinet herunder.

Generelle betragtninger om bukketrofæets størrelse kan man altså ikke anvende som rettesnor, når man skal vælge om turen skal gå til Polen, Sverige eller Tjekkiet etc. I stedet kan man studere de lokale jagtarrangementer som udbydes. Kun ud fra detalje kendskabet til de enkelte områder, kan man træffe en kvalificeret beslutning.

Det gælder uanset om man vil skyde mange eller få – store eller små. Der er masser af muligheder for alle dele i stort set hver eneste land, hvis man leder længe nok.

Brug lommeregneren

Når de store lokale forskelle er nævnt, er der naturligvis nogle meget overordnede nationale karakteristika, som man med fordel kan begynde sin research med.

I mængden af de mange motiver for valg af næste jagtrejse, er naturligvis også hensynet til ens økonomi.

Desværre er det vanskeligt at sammenligne de mange rejseudbud. Uanset om man booker gennem et rejsebureau eller går direkte til den udenlandske udbyder, er det vigtigt, at man ser på rejsens samlede pris.

Nogle arrangementer tilbyder ophold til næsten ingen penge. Til gengæld er den daglige rate for jagten forholdsvis dyr. Også afregning af de nedlagte bukke svinger fra land til land og fra ejendom til ejendom.

Nogle steder er der tradition for at afregne efter antal point og evt. opnåede medaljer. Andre for opsatsens vægt eller antal ender.

Endelig er der forskellige måder at udregne kørsel i terrænet på, hvis man jager med guide eller lånt bil. Nogle har en fast pris pr. dag. Andre en pris pr. kørt kilometer i terrænet.

Sluttelig er der håndtering og afkogning en af de nedlagte trofæer. Visse steder er det inkluderet i prisen. Andre steder betaler man pr. trofæ og pr. skind, der gøres klar til levering hos den konservator, som efterfølgende skal sætte opsatsen på plade eller montere råbukken.

Drikkepenge er desuden en faktor, man i visse lande skal kalkulere med. Også her bør man undersøge, hvad der gives for henholdsvis den gode og den ekstraordinære gode oplevelse inden man rejser hjemmefra.

Tag ikke et ” hvad du føler for” som et acceptabelt svar, men forlang i det mindste en rettesnor for drikkepenge til guiden og det personale, som ellers hjælper til med at gøre oplevelsen til noget særligt.

Inden man definitivt booker sin rejse, er det en god ide at spørge til referencer, hvis der er nogle. Gode bukkejagt-områder bookes ofte af det samme hold jægere år efter år, hvilket naturligvis fører til et relativt snævert referencefelt.

Dårlige referencer vil dog ofte optræde, hvis man søger på nettet. Men vær forsigtig med ensidige udlægninger af en jagtrejse. Der er oftest to sider af samme sag.

Derfor bør udbyderens version af den uheldige jagt retfærdigvis altid høres. Det er ABC-lærdom for enhver seriøs jagtredaktør, men på de sociale medier, er der ikke altid tilknyttet en kritisk redaktion. Det bør man meget opmærksom på, når man læser om uheldige jagtrejser.

I TEMA-magasinet herunder kan læses en række artikler, som gør det nemmere at være jagtrejsende

Hvor gerne vi end ville, kan vi altså ikke præsentere en fuldendt guide til den rejseglade bukkejæger. Det kan desværre kun blive til nogle meget overordnede og generelle betragtninger, og herunder gennemgås de mest karakteristiske træk ved bukkejagten i vores nærmeste og mest populære nabolande.

Sverige

Danske jægeres jagtland nummer et er Sverige. Det kommer vi ikke uden om. Tusindvis af danskere valfarter hinsides dagene før den svenske bukkejagt, som indtil 2021 startede den 16. august. ( link nederst i afsnit om Bukkejagt i Sverige)

Det er naturligvis den sene sæsonpræmiere, som gør Sverige interessant. Desuden sætter mange pris på, at man de fleste steder kan jage på egen hånd, er selvforsynende under hytteopholdet og at transporttiden fra Danmark er kort og ukompliceret. Jagttegn kan f.eks. bestilles på nettet.

Sverige er leveringsdygtige i nogle af Europas bedste råbukke. Bl.a. stammer både CIC og SCI verdensrekorden fra Sverige. SCI rekorden er i øvrigt nedlagt af en ung dansk jæger.

Mange steder i Sverige er trofæafgiften en del af den samlede jagtpakke. Måske med et gebyr pr. nedlagt buk afregnet efter antal ender på stængerne. Medaljetillæg kan dog forekomme.

Flere større ejendomme fører en meget restriktiv afskydning og kan derfor tilbyde ekstraordinære bukkejagtoplevelser til den jæger, der søger et ekstraordinært stort bukketrofæ.

Svenske Herregårdsbukke kan blive meget store og da udbytte og efterspørgsel regulerer prisen giver resultatet sig selv. En ”sikker” svensk guldmedalje-buk udbydes ofte til det samme, som en god håndfuld repræsentative polske seksendere.

Bemærkes skal det at Sverige indfører forårsjagt på råbuk, og hvordan det vil påvirke danskernes rejselyst er uvis.

LÆS ogs. SVERIGE INDFØRER FORÅRSJAGT PÅ RÅBUK

Norge

Som bukkejagtland er Norge undervurderet. Generelt står råvildtet ikke nær så tæt, som det gør i det sydlige Sverige, men også i Norge, kan man finde lokale områder med rigtig god bukkejagt. Ikke mindst i det sydlige Norge, kan områder med dyrkede marker byde på gode oplevelser med både jagt, flotte trofæer.

Bukkejagten starter den 10. august, hvilket betyder, at der er chance for at opleve råvildtet brunst. Set i forhold til jagt i Sverige, er dette en stor fordel. Ofte er brunst-aktiviteterne stærkt aftagende, når svensker-jagten indledes den 16. august.

De fleste steder i Norge og Sverige topper brunsten i den første uge af august, men afvigelser forekommer.

Prisen på bukkejagt i Norge svinger meget. Fra meget lave priser til trofæafgifter sammenlignelig med priserne på de bedste svenske Herregårdsbukke.

Polen

Polen må være Europas mest betydningsfulde jagtland. Især bukkejægere er meget glade for at besøge det vildtrige land, der kan fremvise Europas måske tætteste bestand af råvildt.

Jagten foregår oftest med guide og det er normalt, at man afregner efter trofæets størrelse. Det har gennem tiden givet flere jægere ubehagelige overraskelser, når det viste sig, at en nedlagt buk var meget større end forventet.

Frygten for at tage fejl er dog stærkt overvurderet. Man er naturligvis ikke tvunget til at skyde. Og ser en buk særlig stor og kraftig ud, kan man blot vælge at lade den gå, hvis budgettet ikke er til ekstraordinære udgifter.

Desuden kan man inden jagten forklare guiden, hvor ens grænse går. Frygten for at skyde sig fra hus og hjem har ikke hold i virkeligheden og bør ikke afholde en jæger for at rejse til Polen.

Vil man alligevel gardere sig mod uforudsete udgifter, kan man booke en fastprisaftale. Pakken kan f.eks. indeholde retten til at nedlægge tre repræsentative råbukke uanset størrelse.

Forvent dog at få det, man betaler for. Hverken mere eller mindre. Man kan ikke regne med at blive guidet til en guldmedaljebuk på et fastpris–arrangement.

England

Den britiske bukkejagt indledes tidligere end den gør på kontinentet. Allerede i april er det muligt at jage de nyfejede engelske råbukke.

Jagten foregår med guide og man skal være ude i god tid inden afrejsen, hvis man skal nå at få sin Firearm and hunting licence inden afrejse.

Det er især råbukke i det sydlige England, som trækker danske jægere over Nordsøen år efter år. Det milde klima og den massive fodring af fasaner, som også kommer råvildtet til gavn, betyder, at medaljebukkene står tættere i England end de gør de fleste andre steder i Europa.

Men også i England skal man arbejde for de ekstraordinære store råbukke. Dette gælder uanset om man jager dem først på foråret, hvor vegetationen gør det nemmere at spotte dyrene. Eller om man jager dem i brunsten, hvor bukkene kan kaldes ind ved f.eks. at efterligne lyden af en parringsvillig rå.

Trofæafgifterne på britiske medaljebukke er forholdsvis lave. Til gengæld kan de øvrige udgifter være lidt højere.

Ønsker man at nedlægge en medaljebuk eller to skal man derfor udregne de totale udgifter og sammenligne dette med hvad man skal betale i f.eks. Sverige eller Polen for et tilsvarende ophold med jagt og trofæafgift. Dette gælder i almindelighed, men i særdeleshed i England, hvor der er tradition for at udbyde medaljebukke til relativt set lave priser.

Skotland

Flere af Europas bedste råbukke er nedlagt i Skotland, hvor jagten i reglen foregår med lokalkendt guide.

Bukkejagten indledes i april, hvor kun de største bukke i reglen er fejet. Yngre bukke kan endnu være i bast.

Motiverne for at rejse til Skotland kan være flere. Dels byder landet på enestående naturoplevelser med urfugle, ryper(grouse) og kronvildt som en del af de mange sidegevinster til bukkejagten. Ikke mindst når turen går efter de såkaldte højlands-bukke.

Bukkene i højlandet er opsatsmæssigt beskedne, men oplevelsen ved at jage dem i de lyngklædte og vidtstrakte bakker værdsættes af mange.

Skotland byder også på råbukke i guldmedaljeklassen og langt derover. Men ”sikre” medaljebukke er der mange aftagere til og det påvirker naturligvis prisen. Jagt på skotske medaljebukke er for det mere eksklusive budget.

Men for den jæger, som er opsat på at skyde ”sit livs buk”, er det måske i det lange løb fornuftigt at booke en forholdsvis dyr rejse med høj succesrate. En række rejser, med langt mellem drømmebukkene, kan også vise sig at blive en bekostelig affære.

Uanset hvad man går efter kan det kuperede Skotland byde på enestående jagt- og naturoplevelser.

Tyskland

Bukkejagt i Tyskland bliver mere og mere populær. Ikke mindst blandt jægere, der gerne vil jage uden guide er Tyskland et nærliggende valg, da de fleste jagter udbydes som jagt på egen hånd.

Der er dog flere andre årsager til Tyskland er blevet et populært rejsemål. Den velorganiserede jagtkultur, den tætte råvildtbestand og ikke mindst et veludbygget motorvejsnetværk.

Uanset hvor man er bosat kan man på kort tid nå frem til de fleste terræner i vores jagtglade naboland.

Bukkejagten starter i maj og udover bukke, er det også muligt at nedlægge smaldyr. Men kan man ikke med sikkerhed se om hundyret er en (gammel)rå eller en (ung)smalrå er det naturligvis bedst at lade være med at skyde.

Tyske jægere er generelt meget dannede og jagtligt set veluddannet ikke mindst. De forventer derfor, at deres jagtgæster respekterer den stærke tyske, jagtkultur, som i øvrigt har været stærkt inspirerende for udviklingen af f.eks. den danske jagtkultur.

Tyskland er dog ikke i almindelighed sammenlignelig med Polen. Selv om råvildtbestanden visse steder er meget tæt, er den ikke helt så tæt som den bestand, som man generelt oplever længere mod øst.

Kvaliteten i det store udbud af tyske bukkejagter er, som alle øvrige jagtrejseudbud, svingende. Er det for billigt til at være sandt, kan det også meget vel være det. Det er et godt råd i almindelighed, og et godt råd i særdeleshed, når det gælder bukkejagt.

TEMA-magasin herunder er et opslagsværk, der giver kort forklaring på de mest almindelige ord og vendinger indenfor bukkejagt

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »