Skal der satses på jagttid, arealkrav eller aftaletvang? Undersøgelse afslører jægernes holdning til fremtidens bukkejagt

Af Redaktionen

Kan bestanden af danske råbukke beskydes bedre?

Det spørgsmål har jægerne diskuteret i årtier. Og ikke overraskende er holdningerne delte.

Men hvor delte er de egentlig, når det kommer til stykket?

Det har vi forsøgt at blive lidt klogere på ved ganske enkelt at spørge læserne, hvad de mener.

UNDERSØGELSE OM BUKKEJAGT: GIV DIN MENING TIL KENDE

Bukkejagten er dog en kompliceret størrelse. Dels fordi råbukken har både forårsjagt og efterårsjagt.

Og dels fordi der er kommet andre elementer ind i debatten end der var tidligere. I dag handler det for nogle ikke kun om at finde den rigtige jagttid.

Vildtforvaltningsrådet har f.eks. forelsket sig i arealkrav – i første omgang på kronvildt. Og ledelsen i Danmarks Jægerforbund taler ofte om adaptiv forvaltning og såkaldt forpligtende aftaler naboer i mellem.

Vil disse ideer også blive anvendt i det forslag, som efter meget at dømme vil blive fremsendt til ansvarlig minister indenfor overskuelig fremtid?

LÆS OGÅS: Artikel-serie om adaptiv vildtforvaltning

Bukkejagt: Sådan ønsker jægerne jagttiden, er en artikel, der forsøger at klarlægge hvordan adspurgte jægere mener den perfekte jagttid på råvildt burde være

BEMÆRK at der endnu ikke er indført arealkrav i relation til jagt på kronhjort. Men bliver det vedtaget, kan det naturligvis danne præcedens for andre tiltag.

SØREN GADE: Det næste kan blive råvildtet.  

Vil man teste jægernes holdning, får man naturligvis svar, som man spørger og vi valgte at opstille fem svarmuligheder på spørgsmålet:

Hvordan ønsker du fremtidens jagttid på råbuk?

Svarene fordelte sig som vist herunder: 

 

Jagttiden bør forblive 16.05 – 15.07. og 01.10 – 31.01

Jagttiden bør ændres til 16.8 – 31.12

Jagttiden bør ændres til 16.05 – 15.06 for svage bukke og 15.08 – 15.09 for stærke bukke (ingen efterårsjagt)

Jagttiden bør bestemmes lokalt og der bør indføres arealkrav ved bukkejagt

Jagttiden bør bestemmes lokalt og jægerne bør tvinges til at indgå forpligtende aftaler

 

Og hvordan er det så gået med fordeling af svarene i undersøgelsen: Bukkejagt: Sådan ønsker jægerne jagttiden? 

Hvis vi ser på de indsendte svar fra den mindst populære ende, ja så er der meget lille tilslutning til forpligtende samarbejde og lokale jagttider.

Kun 3% mener forpligtende samarbejde er den vej man skal gå. Jægerne sætter åbenbart mest pris på frivillige aftaler.

Når det gælder arealkrav, trækker forslaget også bunden.

Kun 5 % har sat kryds ved indførsel af arealkrav og lokale jagttider og det er åbenbart heller ikke den vej de danske jægere ønsker at gå.

Vi er nu fremme ved de to næste forslag. Og her bliver det faktisk lidt mere interessant. Dødt løb mellem forslagene er der ikke. Men det er tæt på.

23 % er parat til at opgive ”trofæjagten” om foråret og rette afskydningen mod yngre og dårligt anlagte ”afskudsbukke”. I stedet ønsker de en kort sensommerjagt efter brunsten på voksne bukke og en afskaffelse af bukkejagten i det senere efterår.

Den svenske jagtmodel har ikke levet forgæves, selv om det ser ud til, at svenskerne vil indføre en slags forårsjagt på råbuk i lighed med den man kender i f.eks. Danmark.

28 procent af jægerne er klar til at droppe forårsjagten og vente med afskydningen til efter brunsten. (16. august – 31. december)  

I toppen af de fremsendte besvarelser finder man, måske ikke helt uventet, ønsket om at bevare bukkejagten som den.

Godt 40% mener ikke der skal ændres på den nuværende model. 

Den “skæve” afskydning fordelt mellem buk og rå har kendetegnet afskydningen de sidste mange år årtier. Og trods påstande om mistrivsel i råvildbestanden, som følger af bukkejagtens omfang, ja så voksede bestanden altså eksplosivt  – på trods af en skæv afskydning. Først de senere år ser det ud til, at bestanden har ramt loftet og nu er ved at stabilisere sig på et lavere niveau.  

Hvad man kan bruge undersøgelsen til?

Ja, det er i høj grad op til den enkelte at udlede sine egne forsigtige konklusioner.

Ses der bort fra de grundtanker, der kendetegne Vildtforvaltningsrådet og Danmarks Jægerforbund, tyder det på at jægerne vil holde fast i jagttiden som det værktøj, der skal regulere bestanden. Men svarene viser også, at de rent faktisk er parat til at ændre jagttidene.

Kun fire ud 10 vil fastholde den nuværende jagttid.  Resten er i et eller andet omfang klar til forandring.

Hvor dybtfølt denne interesse er, ja det kan naturligvis også diskurteres.

Jægerne har måske svaret ud fra den grundholdning, at den nuværende jagttid på grund af offentlig kritik ikke står til at redde.

Derfor har de sat kryds ved det forslag, som de mener bedst kan erstatte den nuværende jagttid. Også selv om de måske mener, at man faktisk bør fastholde den nuværende jagttid.

Som altid, når det gælder statistik: Vær varsom.

Jægerne på Netnatur repræsenterer ikke nødvendigvis alle jægere. Jægere der dagligt følger nyheder om jagt og natur er måske lidt mere dedikerede til jagt end flertallet. Dette kan betyde, at en undersøgelse gennemført ud fra en mere tilfældig udvalgt gruppe vil give et andet resultat.  

Undersøgelsen blev iværksat d. 12. august 2020 vil fortsætte lidt endnu. Der er p.t. (17. august) modtaget et firecifret antal besvarelser og det ser ud til at resultet har stabiliseret sig omkring de svar, der ses herunder. 

PS: Undesøgelsen blev afsluttet 17 dage efter opstart. 1213 valgte at deltage i undersøgelsen 

TILBEHØR I NETNATURSHOP.DK

BÆLTER BØGER DUFTE HUDPLEJE OUTDOOR URE HANDSKER HUND HATTE LÆDERPUNG TIL MÆND DUFFELBAGS KONTORTASKE BARSKAB MØBLER PLAKAT KAFFE

LÆS MERE

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »