Inden råens brunst indtræffer har hun ofte en eller flere falske brunstperioder, der har til formål at tiltrække bukke inden den egentlige parringsperiode begynder

Af Michael Sand

Råen opnår ikke en ekstra chance, såfremt hun ikke bliver befrugtet mens tid er. Modsat flere andre hjortevildtarter har råvildtet ikke en eller flere perioder med efterbrunst.

Bliver råen ikke befrugtet i den periode, hvor hun har ægløsning, går hun en forårssæson i møde uden lam. I praksis sker dette dog sjældent, da der altid er en buk eller to i selv de mest tyndt besatte råvildtområder, der lader sig fange ind af råer i brunst.

For selv om råen ikke har en efterbrunst, har hun derimod en såkaldt forbrunst, hvor hun udsender duftsignaler, der indikerer, at hun snart er modtagelige for parring.

Når perioden indtræffer, vil hun dermed oftest have en buk ved sin side.

Ifølge de svenske forskere Cederlund og Liberg vil råens forbrunst ofte indtræffe to, tre dage før den rigtige brunst. Men forskerne peger også på, at den første forbrunst kan ses så tidligt som et par uger før den egentlige brunst indtræffer.

Desuden kan råen have flere falske brunstperioder inden den egentlige brunstperiode omkring månedsskiftet juli og august.

Læs også: FORSINKET BRUNST

Nyttig viden

Dette kan være nyttig viden for den bukkejæger, der i juni og begyndelsen af juli kun syntes at opleve hundyr og kendte eller unge revirløse ungbukke på sit terræn.

Måske kan en rå i falsk brunst være det der skal til for at lokke en forsigtig buk frem på enge og marker, hvor råerne eksponerer sig tillidsfuldt i hele sommerperioden.

Af og til berettes der om råer, der ligefrem ser ud til at forlade ”hjemmet” i perioden op til brunsten. Måske med det formål at signalere, at hun snart er klar til beslåning og dermed ønsker et udvalg af bejlere i sit hjemmeområde.

Måske er råens forbrunst årsagen til, at der allerede sidst i den danske bukkejagtsæson kan opleves ”nye” bukke på terrænet eller i hvert fald bukke, som jægerne aldrig tidligere har set i området.

Selv om bukke opretter territorier, der vogtes nidkært, kan duften af en parringsvillig rå naturligvis få selv den mest fredselekende nabobuk til at optræde græseoverskridende.

HERUNDER artikel om bukke-brunst-jagt i Norge.
Husk at trykke på ikon i nederste højre hjørne for stor visning.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »