Digital oversigt over danske jægers bedste trofæer – inddelt kommune for kommune, region for region og land for land

Af Bukkeopsats

Der er tale om en dynamisk oversigt, der opdateres i takt med at vi får adgang til endnu flere stærke jagttrofæer. 

Bukkeopsats har valgt at koncentrere sig om her i landet forekommende arter. Det vil sige råbuk, kronhjort, dåhjort, sikahjort, vildsvin, muflon og ræv. På lidt længere sigt vil også andre arter, som f.eks. ren og elg komme i betragtning. 

Listerne er i sagens natur baseret på de informationer, som vi er i besiddelse af. Det vil sige at første opdatering i høj grad læner sig op ad de trofæer, som nu afdøde Glenn Heegaard nåede at opmåle. 

Den digitale udgivelse indeholder dog også andre opmålingsresultater fra jægere, der har fået deres trofæer målt op hos andre trofæopmålere. Alle opmålinger kan optages, hvis de vel at mærke er store nok til at blive blandt de 10 største, som vi har adgang til. 

Bogen kan desværre ikke hævde at være en fuldkommen oversigt over danskernes stærkeste trofæer. Sådan en liste findes ikke, men listen er være bud og som tiden går vil den komme nærmere og nærmere på målet om at fremvise de 10 største bukke nedlagt i f.eks. Herning Kommune, de 10 største nedlagt i region Nordjylland og de 10 største råbukke skudt at danske jægere i hhv. Sverige, Tyskland og Polen etc.  

Vi håber de danske jægere vil tage godt i mod tiltaget og har man gennem årene nedlagt en hjort, buk eller ræv, der er stor nok til at blive opdateret på listen kan informationer sendes til ms@netnatur.dk 

Bedste hilsner

Bukkeopsats

KLIK på link herunder og så til DIGITALBOG om jagttrofæer nedlagt af danske jægere

 

 

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »