Bulgarien, der har rige traditioner for jagt og vildtforvaltning, bliver medlem af Det internationale jagtråd, CIC …

Af Redaktionen

Det internationale jagtråd, International Council for Game and Wildlife Conservation, i daglig tale  CIC, får den bulgarske stat som medlem. I et brev, dateret 28. januar 2011, søgte minister for landbrug og fødevarer, H.E. Dr. Miroslav Naidenov, på vegne af den bulgarske stat præsidenten for CIC,  Bernard Lozé, således om medlemskab af organisationen.

”Vi er stolte over at have fået en ansøgning fra den bulgarske republik om medlemskab af CIC, for Bulgarien er et berømt land – specielt også i jagtkredse – med stolte traditioner for vildtforvaltning”, siger Bernard Lozé som en umiddelbar reaktion på ansøgningen.

”Jeg er glad for at se ansøgningen som også et resultat af, at to delegationer fra CIC på højt niveau sidste år besøgte Sofia, hvor vi havde lejlighed til at møde minister for landbrug og fødevarer, H.E. Dr. Miroslav Naidenov, premiereministeren og Bulgariens præsident, H.E. Dr. Georgi Parvanov. Vi ser frem til at modtage en delegation fra den bulgarske stat på den kommende generalforsamling i Skt. Petersburg, Rusland, 12.-15. maj, hvor vi vil drøfte detaljerne for det fremtidige samarbejde”, siger CIC’s præsident. CIC, der er et politisk uafhængigt rådgivende organ, er repræsenteret i 80 lande, og aktiviteterne spænder over spektret fra bevarelse/forvaltning af trækfugle over storvildt og tropiske vildtarter til miljømæssige opgaver og promovering af kulturel arv som fx falkejagt.

Medlemmerne af CIC er såvel enkeltpersoner som organisationer med relationer til jagt og stater. Sidstnævnte repræsenteres som regel af det ministerium, der er ansvarlig for landets vildtforvaltning. CIC, stiftet i 1928 med grev Louis Károlyi fra det tidligere Tjekkoslovakiet som spydspids, har i kraft af sin videnskabelige ekspertise opnået global anerkendelse som en kompetent rådgiver om såvel bevarelse af habitater som bevarelse/beskyttelse af dyrelivet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »