Jagttid: 01.09.-31.01.

Desuden jagttiden fra den 1. august, der indeholder særlige bestemmelser:

Canadagås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil.

Det vil sige på dyrkningsfladen samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer.

Dog IKKE indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha.

Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl.

Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark

Canadagæs skaber store problemer for landbruget i det sydsvenske og i det danske overvintringsområde på Sydsjælland og Lolland-Falster, hvor de kan optræde i et antal på 15.000 fugle. Fuglene tager vintersæd fra markerne.

I Sverige har canadagåsen i nogen grad udkonkurreret den oprindeligt hjemmehørende grågås.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »