Fauna i Danmark

Nyheder om Danmarks fisk, krybdyr, padder og pattedyr

Grågåsen er til tælling over hele Europa

Grågåsen er til tælling over hele Europa

I weekenden 12-13. september vil et korps af gåsetællere være i felten jævnt fordelt i Danmark. De skal tælle grågæs på cirka 150 lokaliteter over hele landet som led i en international opgørelse af bestanden. Grågåsen vil blive talt på samme tid i cirka 25 af Europas lande