Jagttider

Atlingand

Jagttid: 01.09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01. Atlingand er en af de mindste danske ænder. ... Læs mere...
De uønskede bisamrotten

Bisamrotte

Jagttid: 01.09.-31.01. Bisamrotten anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt. ... Læs mere...
Norge døjer med gæs i stigende grad

Blisgås

Jagttid: 01.09.-31.01. Blisgåsen er en mellemstor gås, der kendes på sin hvide pandeblis og mørke tværstriber på bugen. ... Læs mere...
Civil anholdelse

Blishøne

01.09.-31.01. Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark. Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.
Canadagåsen - størst men stadig invasiv

Canadagås

01.09.-31.01. Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark.
Daavildt

Dåvildt

Dåhjort: 01.09.-31-01. Då og kalv: 01.10.-31.01. Dåvildtet forsvandt fra Europa, herunder Danmark, under den sidste istid, men blev indført til landet igen i 1200-tallet.

Fasan

Fasanhøne: 01.10.-31.12. Fasanhane: 01.10.-31.01. Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læhe... Læs mere...

Fløjlsand, han

Jagttid: 01.10.-31.01. Fløjlsand hun har ingen jagttid. Fløjlsand yngler ikke her i landet, men flere tusinde fugle kommer fra yngleområderne i bl.a. Finlan... Læs mere...
Krage

Gråkrage

Jagttid: 01.09.-31.01. Må skydes fra en time før solopgang i jagttiden. Gråkrage, eller blot kaldet krage, er meget almindelig i Danmark. ... Læs mere...
Hare

Hare

Jagttid: 01.10.-15.12. Haren vejer tre til seks kilo, måler fra snudespids til halerod 55-70 cm og er dermed større end vildkaninen. ... Læs mere...

Havlit, han

Jagttid: 01.10.-31.01. Havlit hun har ingen jagttid Havlit yngler ikke i Danmark, men forekommer talrigt som trækfugl i vinterhalvåret ... ... Læs mere...