Jagttider

Atlingand

Jagttid: 01.09.-31.12. På fiskeriterritoriet desuden: 01.01.-31.01. Atlingand er en af de mindste danske ænder.... Læs mere...
De uønskede bisamrotten

Bisamrotte

Jagttid: 01.09.-31.01. Bisamrotten anses for at være en invasiv art og kan reguleres som skadevoldende vildt.... Læs mere...
Norge døjer med gæs i stigende grad

Blisgås

Jagttid: 01.09.-31.01. Blisgåsen er en mellemstor gås, der kendes på sin hvide pandeblis og mørke tværstriber på bugen.... Læs mere...
Civil anholdelse

Blishøne

01.09.-31.01.Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark.Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.
Canadagåsen - størst men stadig invasiv

Canadagås

01.09.-31.01.Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark.
Daavildt

Dåvildt

Dåhjort: 01.09.-31-01.Då og kalv: 01.10.-31.01.Dåvildtet forsvandt fra Europa, herunder Danmark, under den sidste istid, men blev indført til landet igen i 1200-tallet.

Fasan

Fasanhøne: 01.10.-31.12. Fasanhane: 01.10.-31.01. Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læhe... Læs mere...

Fløjlsand

Jagttid: 01.10.-31.01. Fløjlsand yngler ikke her i landet, men flere tusinde fugle kommer fra yngleområderne i bl.a. Finland og Nordrusland for at fælde svingf... Læs mere...
Hare

Hare

Jagttid: 01.10.-15.12. Haren vejer tre til seks kilo, måler fra snudespids til halerod 55-70 cm og er dermed større end vildkaninen.... Læs mere...

Havlit

Jagttid: 01.10.-31.01. Havlit yngler ikke i Danmark, men forekommer talrigt som trækfugl i vinterhalvåret ...... Læs mere...

Husskade

Jagttid: 01.09.-31.01. Almindelig yngle- og standfugl i hele landet. Skønt udpræget standfugl, ses dog enkelte fugle årligt på træk ved trækstederne.... Læs mere...