Laks

Eksport af danske dioxinlaks

Eksport af danske dioxinlaks

Fødevarestyrelsen vil nu åbne op for, at dioxinforurenede danske østersølakslaks kan eksporteres til tredjelande udenfor EU. Danmarks Sportsfiskerforbund sender skarp pro-test til Folketinget og vil kræve et totalt stop for erhvervsfiskeriet efter østersølaks.