Indland

Nyheder om dansk jagt og natur

Lupin

Mangebladet Lupin - invasiv og farverig - tiltrækker ikke alene fugle- og insektliv. Den trækker også kvælstof til jorden på bekostning af de plantearter, der er tilpasset et liv på sandet, næringsfattig jord ... Læs mere...

Tro på det

Det handler om at tro på. Ikke mindst når det gælder gåsejagt, hvor man i det mindste selv skal tro på, at man iklædt hvide overtræksdragter ligner en svane på... Læs mere...

Lave fasaner

Høje fasaner kendes fra efterårets klapjagter, hvor fuglene drives frem mod jægere, der står på post, men de lave fasaner - på vej mod fodermarkerne - er der ikke så mange, der snakker om... Læs mere...
fasanjagt

Planlægning

Forud for store jagter går mange timers forberedelse og planlægning og når dagen oprinder, og frugterne af det store arbejde høstes, handler det om at være m... Læs mere...
Translate »