Jagttider

Agerhøne

Agerhøne

Jagttid: 16.09.-31.10. - øst for Storebælt Jagttid: 16.09.-15.10. - vest for Storebælt En række øer har dog anderledes jagttider - se lokale jagttider. ... Læs mere...
Blishønen er i tilbagegang på europæisk plan

Blishøne

Jagttid: 01.10.-31.01. Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark. Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.... Læs mere...
Daavildt

Dåvildt

Dåhjort: 01.09.-31-01. Då og kalv: 01.10.-31.01. Dåvildtet forsvandt fra Europa, herunder Danmark, under den sidste istid, men blev indført til landet igen i 1200-tallet.... Læs mere...

Fasan

Jagttid: 01.10.-31.01. - Se dog også lokale jagttider Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med læ... Læs mere...

Fløjlsand

Jagttid: Ingen jagttid. Fredet fra 2020 Fløjlsand yngler ikke her i landet, men flere tusinde fugle kommer fra yngleområderne i bl.a. Finland og Nordrusland for... Læs mere...
Hare

Hare

Jagttid: 01.11.-31.1. Se dog regionale jagttider. Haren vejer tre til seks kilo, måler fra snudespids til halerod 55-70 cm og er dermed større end vildkaninen ... Læs mere...
Translate »