Jagttider

Civil anholdelse

Blishøne

01.09.-31.01.Tusindvis af blishøns ankommer i løbet af efteråret til Danmark.Bestanden er over 100.000 i januar, men i kolde vintre flyver de fleste videre til vinterkvarterer i Holland, Belgien og Frankrig.
Canadagåsen - størst men stadig invasiv

Canadagås

01.09.-31.01.Canadagåsen anses for at være en invasiv art. Den er på sortlisten og er generelt uønsket i Danmark.
Daavildt

Dåvildt

Dåhjort: 01.09.-31-01.Då og kalv: 01.10.-31.01.Dåvildtet forsvandt fra Europa, herunder Danmark, under den sidste istid, men blev indført til landet igen i 1200-tallet.

Fasan

Jagttid: 01.10.-31.01. - Se dog også lokale jagttider Almindelig yngle- og standfugl over hele landet. Trives i åbent kulturlandskab, hvor marker veksler med l... Læs mere...