Gift

Artikler om anvendelse af gift i naturen. Både lovlig  men også ulovlig anvendelse, hvor dyr, fisk og fugle forgiftes.

Havørne måske forgiftet

Havørne måske forgiftet

Den voksne han og årets næsten flyvefærdige ørneunge er fundet døde på ynglepladsen på øen Leammer i Odense Fjord. De døde ørne er sendt til obduktion og nærmere analyser på baggrund af en mistanke om en akut forgiftning, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der har overvåget havørnene i Odense Fjord