I et sæt skelsættende anbefalinger, der tager stærk afstand fra manipulation med vildt, går organisationen så vidt, at den vil udelukke trofæer fra manipulerede dyr fra opmåling efter CIC’s systemer. Endvidere frarådes alle CIC-medlemmer at jage manipuleret vildt

Af Redaktionen 25.11. 2011

International Counseil for Game and Wildlife Conservation (CIC)
har på sit møde i Madrid tidligere i indeværende måned vedtaget et skelsættende sæt anbefalinger, der på den lange bane skal give trofæjagt et bedre image end i dag, hvor det belastes af både “dåseløver” i Sydafrika og en omfattende produktion af store kronhjortegevirer og såvel store som bizarre bukkeopsatser i Ungarn, som Netnatur.dk gennem længere tid har sat fokus på..

Anbefalingerne tager afsæt i den udbredte praksis for avl af trofæbærende vildtarter under hegn, hvor der finder manipulation sted i form af fx kunstig inseminering og produktion i strengt kontrollerede avlssystemer, hvis mål er en kommerciel vildtproduktion med fokus på længere horn og større gevirer og opsatser, flere farver i dyrenes dragter, og der endda produceres hybrider mellem tæt beslægtede hovedarter og/eller underarter.

Den fangenskabsbaserede manipulation finder i stigende omfang sted på samtlige kontinenter, og efter CIC’s opfattelse udgør den en alvorlig fare for integriteten i biodiversiteten.

I det skelsættende sæt anbefalinger, der kommer på et tidspunkt, hvor der i Danmark og nogle af de mest berørte lande er optimalt fokus på emnet, inviterer CIC derfor såvel regeringer som vildtforvaltningsmyndigheder og ejere af jagtarealer, nationale og internationale jagtorganisationer, samt NGO-naturbeskyttelsesorganisationer, til at deltage i kampen for beskyttelse af de naturligt forekommende vildtarter i naturen.

Fangenskabsbaseret produktion af vildt, der enten skydes under hegn under jagtlignende forhold eller sættes ud i jagtreviret umiddelbart før jagten, har senest været på dagsordenen i CIC på generalforsamlingen i Sankt Petersborg i maj i år. Forud herfor har emnet været behandlet i 2008 og 2006.

Sig nej til at jage dyr, der er manipuleret med!

CIC erklærer sig som arg modstander af kunstig og unaturlig manipulation med dyr, inklusive forbedringer og forandringer i arters genetiske karakteristika, hvilket vil sige i dyrets dragtfarve, kropsstørrelse og horn-, gevir- og opsatsstørrelse i særdeleshed gennem intens krydsning af arter og underarter og udvikling af lokale fremtoningspræg.

CIC er desuden stærk modstander af, at metoder der anvendes inden for kvægavl, bruges i avlen af vildt, fx kunstig inseminering, fostertransplantation, kastrering, behandling med væksthormoner, kloning og såvel kontrollerede som unaturlige avlsprogrammer.

CIC går så vidt, at det fastslås, at alle trofæer uden undtagelse fra dyr, der har været udsat for manipulation, skal udelukkes fra at blive opmålt efter CIC’s trofæopmålingssystemer og vil dermed heller ikke få adgang til CIC’s ranglister.

Anbefalingerne, som det blev vedtaget at udarbejde på generalforsamlingen i Sankt Petersborg i maj, siger dog ikke noget om holdningen til “manipulerede” jagttrofæer, det må tages for givet, allerede findes på CIC’s nuværende ranglister over europæiske vildtarter med formodet hovedvægt på kronhjortegevirer og bukkeopsatser.

Anbefalingerne tager endvidere sigte på at opmuntre regeringer til at læne sig op af den politik, IUCN anbefaler, implementeres i det enkelte lands lovgivning, nemlig en kontrolmekanisme til overvågning af avl og produktion af vilde dyr og regulere avl, produktion, transport og den lovlige brug af disse dyr i landbrugserhvervet.

Endelig mener CIC, at det er nødvendigt, at der udvikles politikker til håndhævelsen af lovgivningen på området, og der i de nationale modeller til vildtbeskyttelse udarbejdes relevante retningslinjer.

CIC tilbyder endelig at bistå regeringer med udvikling af såvel politikker på området som retningslinjer. Men for at det hele skal kunne gå op i en højere enhed, så er det tvingende nødvendigt, at alle direkte og kollektive medlemmer af CIC afstår fra at drive jagt på dyr, som den enkelte jæger enten har sikkerhed for eller begrundet mistanke om, har været udsat for manipulation. Sidst opfordrer CIC alle nationale og internationale jagtorganisationer til at tage lignende skridt.

Fantastisk resultat

Jens Kjær Knudsen, formand for Nordisk safari Klub, der har startet felttoget mod den uetiske jagt på dåseløver i Sydafrika og manipulationen med trofæbærende vildt i andre dele af verden, bl.a. Ungarn, er oven ud begejstret for CIC-anbefalingerne.

– Jeg synes, at det er et helt fantastisk resultat, vi har opnået, og jeg synes, det er fantastisk, at indsatsen mod manipuleret vildt nu breder sig til hele Europa. Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at CIC’s anbefalinger fremadrettet vil give stor genlyd, siger Jens Kjær Knudsen, der ser frem til, at anbefalingerne fra CIC på den lange bane vil sætte en effektiv stopper for manipuleringen med trofæbærende vildt i såvel Europa som den øvrige verden.

Jens Kjær Knudsen ser også med stor sympati på, at CIC opfordrer det enkelte CIC-medlem til at sige fra over for jagt på manipuleret vildt, fx parykbukke og overdimensionerede kronhjorte i Ungarn, og jagtorganisationerne opfordres til at tage denne opfordring med i deres etiske regelsæt.

– Da CIC ydermere melder ud, at manipulerede dyr skal udelukkes fra trofæmåling efter CIC’s systemer, så giver dette også vores trofæmåler mulighed for at sige fra, hvis han kommer ud for et jagttrofæ, han har en begrundet mistanke om, har været udsat for manipulation. Også dette er et skridt i den rigtige retning, der vil gøre det vanskeligere for udbyderne at afsætte manipulerede dyr og mindske jægeres lyst til at skyde dem, mener Jens Kjær Knudsen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »