Claus Lind Christensen – formandskandidat i Danmarks Jægerforbund – svarer på spørgsmål om “look alike” problematik, som efter fredning af taffeland har udløst fredningsforslag på fire nye andearter

Af Redaktionen

Netnatur.dk har d. 17. august 2020 rejst tre spørgsmål overfor de to formandskandidater i Danmarks Jægerforbund, da vi finder det vigtigt, at inddrage dem i den offentlige debat om trækjagtens fremtid.

NETNATUR skrev i mail til de to kandidater: 
 
Formandsvalget nærmer sig og herfra vil vi gerne skrive lidt om Jeres syn på en række forhold. 
 
Vi starter med den aktuelle  fredning af taffelanden. Overordnet lyder spørgsmålet: Kan fredning af taffelanden få betydning for skumringsjagten og dæmringsjagtens fremtid i Danmark. Husk at mågerne i sin tid blev fredet, da synspunktet er, at jægerne ikke kan kende de jagtbare fra de ikke jagtbare mågearter. 
 
https://www.netnatur.dk/derfor-blev-magerne-fredet/ (Jagttid på sølvmåge dog genåbnet) 
 
Fredning af taffelanden vil uvilkårligt rejse kritik af trækjagten på ænder.
 
Argumentet vil lyde, at jægerne i det svage lys under morgen- og aftentrækket ikke kan kende de totalfredede taffelænder fra de jagtbare andearter. 

Er i enig i det synspunkt og har I evt. anbefalinger til hvordan man som jæger undgår at nedlægge en taffeland under et morgen- eller aftentræk? 

Herunder føler svar fra Claus Lind Christensen, svar fra Jesper Lindgaard kan læses i linket herover. 

CLAUS LIND CHRISTENSEN: 

“Denne problemstilling er rejst flere gange af bl.a. DOF. Senest ved jagttidsevalueringen i 2018, men med saglig argumentation er vi kommet til en fælles konklusion om, at dette ikke er en udfordring, og i særdeleshed ikke for bestandene. Dette fordi de danske jægere er godt uddannet, og der er en god moral blandt jægerne.

Måden man som jæger undgår, at nedlægge taffelanden utilsigtet, er naturligvis at suge al den viden til sig man kan, ved at anvende den gængse litteratur, herunder artskataloget på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: https://www.jaegerforbundet.dk/vildt-og-natur/artsleksikon/

Men derudover er det også en rigtig god idé, at komme ud og se fuglene i virkeligheden, hvor det også er andens profil og måden de flyver på, der skal indprentes i hukommelsen.”

NETNATUR

Frygter I, at fredning af taffelanden vil blive en åben flanke i debatten om trækjagtens fremtid på ænder i Danmark? Og at denne debat – set i lyset af måge-fredningerne – kan føre til afskaffelse af jagtformen?  

CLAUS LIND CHRISTENSEN:

“Jeg er ikke i tvivl om, at dette synspunkt vil blive fremført igen, også af organisationer der har reel indflydelse i Vildtforvaltningsrådet. Her skal vi fortsat argumentere sagligt i relation til jægernes uddannelsesniveau, som nævnt i svaret til spørgsmål 1.

Her må jeg også gøre opmærksom på, at der også er andre arter, der kan forveksles, og dette giver ikke og har ikke givet forvaltningsmæssige udfordringer.

Derfor er spørgsmålet ikke nyt, og det er kendt viden for Vildtforvaltningsrådet, som tidligere nævnt. Det ser blot ud til at Søren Wium-Andersen som enkeltperson igen forsøger at piske en stemning op.

Som en proaktiv indsats, vil vi fra Danmarks Jægerforbund forsat bidrage til et højt uddannelsesniveau af jægerne. Bl.a. vil der også komme e-learning til jægerne, som også vil komme til at omfatte vildtkending, og dermed kan den enkelte jæger også på den måde dygtiggøre sig.”

NETNATUR

Hvordan skal man forholde sig, hvis man nedlægger en fredet taffeland og hvad forventer I straffen vil blive for fejltagelsen? 

CLAUS LIND CHRISTENSEN

“Hvordan den enkelte reagerer i sådan situation, vil altid være en afgørelse, der er op til den enkelte og/eller jagtlederen at tage beslutning om.

I relation til straf, så er det allerede i dag således, at der sondres mellem en utilsigtet hændelse og en bevist overtrædelse af loven. Her er strafniveau på de sager jeg har kendskab til passende, i relation til utilsigtede hændelser.

Derudover så er det rent faktisk et emne, der arbejdes med proaktivt i Danmarks Jægerforbund, da der er sat et arbejde i gang i Jæger- og samfundsudvalget, der skal forholde sig til denne generelle problematik.”

KLIK og læs Jesper Lindgaards svar på de rejste spørgsmål

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »