“Dåseløve” som begreb har været anvendt i jægerkredse i mange år, men nu er det også blevet en del af det mere officielle danske sprog

Af Redaktionen

Bedre sent end aldrig, vil nogle måske hævde, men uanset er ordet dåseløve nu blevet en del af det danske sprog. Det kan ses i opgørelse udsendt af Dansk Sprognævn, som også har f.eks. bysvin på listen over nye danske ord.

Dåseløve er det lidet flatterende udtryk for en løve, som er opdrættet mhp afskydning. Oftest udsættes løven i et større hegnet område umiddelbart før  jægeren ankommer til området.

Bysvin er også en af de nye danske ord anerkendt af Dansk Sprognævn, men selv om vildsvin i stigende grad optræder i byer og bynære områder, dækker udtrykker bysvin over personer, der “smider pølsepapir på gaden, efterlader tomme flasker på fortovet eller lader deres hundes stinkende monumenter ligge”

Dåseløber dækker altså over opdrættede løber fremavlet til jagt.

En produktionsform, der har vagt stor opstandelse i det internationale jagtmiljø, da mange jægere hævder, at afskydningen giver jagten et dårligt renomme.

Overfor dette synspunkt står opdrætterne i navnlig Sydafrika, som er det land, som er mest kendt for Canned Lions, som hævder, at de opdrættede løver genererer arbejdspladser og indkomst til egne af Afrika, hvor det kan være vanskeligt at skabe arbejdspladser og økonomisk bæredygtig industri.

Desuden påpeges det, at jagten på de opdrættede løver kan være med til at lette jagttrykket på de vilde løver, som er er presset i store dele af Afrika. Dog ikke på grund af trofæjagt, men på grund af befolkningstilvækst og tab af leveområder.

Læs også: Jægere bruger udflugter om deres dåseløvejagt

Udsætning af afskudsbare løver i hegnede områder umiddelbart før afvikling af jagten er ikke uden ligheder med så mange andre former for jagt i f.eks. Sydafrika. Også antiloper flyttes fra opdrætsområder til jagtområder.

Når jagten på opdrætsløver er så meget i vælten, som tilfældet er, skal det sikkert ses i lyset af, at løver i reglen regnes som farlig vildt. Og mange mener, at en jæger, som hjembringer en nedlagt opdrætsløve, smykker sig med lånte fjer, da løven ikke blev nedlagt under rigtig løvejagt …

Når det er nævnt, er mange af de film, som man ser på nettet af angribende løver, faktisk optaget i hegnede områder. Så helt ufarligt er det ikke at jagte dåseløver, selv om klienten i reglen har en mindre backup gruppe med sig, hvis jagten skulle udvikle sig uheldigt.

For mange danske jægere kan jagt på dåseløver virke absurd, men faktisk skal man ikke så langt tilbage i tiden, før begrebet kassefugle var ganske almindeligt. Også her i landet.

Kassefugle dækkede over fugle udsat umiddelbart før jagt eller afvikling af prøver for jagthunde.

Denne praksis er dog en saga blot og mon ikke også lovlig jagt på dåseløver synger på sidste vers. International jagtshows fordømmer jagtformen og meningsdannere hævder ligefrem, at jagt på dåseløver er med til at trække omdømmet af den sydafrikanske jagtindustri ned.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »