I omfattende rapport forholder Daniel Schiødt sig analytisk til de holdninger, der knytter sig til jagt med falke og andre rovfugle 

Af Daniel Schiødt

Falkejagt i Danmark – en elsket og forhadt livsstil 

Under Corona-pandemiens mange uger i 2020, hvor jeg som mange andre danskere, har været mere isoleret derhjemme, fik jeg lyst til at opdatere mig selv på Dansk Falkejagt Klub og det fåtal af danske falkonerer, der vælger at dedikere det meste af deres tid til et liv blandt domesticerede rovfugle.

Søgninger på internettet blotlagde, at falkejagten har været genindført siden 2018, men at dette er sket under massiv kritik fra en række organisationer.

Organisationernes kritik fremføres i medierne som påstande, der mangler evidens. Fra Dansk Falkejagt Klub’s side, blev der svaret med modargumenter, der ligeledes synes at mangle underbyggende evidens. Denne krig på ord om rovfugle er trættende. Hvem har ret?

Med en fascination af rovfugle og falkoneri, blev det et kald at fordrive flere af de lange eftermiddage med at forsøge, at bekræfte eller afkræfte de mange kritikpunkter af falkoneren og af falkejagt, samt at finde evidens for DFK’s mod-argumenter.

I undersøgelsesfasen blev det tydeligt, at jeg ikke kunne nøjes med at antage eller forkaste organisationernes hypoteser bestående af negativ kritik af falkejagt.

Hvis jeg anskuede det lidt som i en retssal med to stridende parter, må jeg som dommer også have lov at høre DFK komme med lige så mange hypoteser, der taler dansk falkejagt op i form af positiv kritik.

Derfor er der to sæt hypoteser, der på sådan vis, vil kunne danne grundlag for at vurdere hvem der kommer bedst ud af argumentationen.

 

Falk på vej til flyvetræning. Men er der forskel – rent etisk – på at holde en jagthund set i forhold til at holde en fugl, der også bruges til jagt? Dette og mange andre spørgsmål kommer Daniel Schiødt ind på i sin analyse, Falkejagt i Danmark – en elsket og forhadt livsstil hvor han forsøger at se den klassiske debat mellem falkejægere og de overfor jagtformen kritiske fuglekendere i det rette perspektiv – hvilke vil sige i fugleperspektiv, hvor det er de helt overordnede streger i debat-landskabet, der tegnes op.

 

Min empiri er hentet fra internettet og via personlig henvendelse til Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen for at få aktindsigt.

Jeg er farvet af min fascination af falkoner-kulturen, men jeg har forsøgt at behandle kritikpunkterne med en rimelig grad af objektivitet i min analyse.

 

Daniel Schiød, der forfatter til Falkejagt i Danmark – en elsket og forhadt livsstil har en Master i idræt og friluftsliv med speciale i human fysiologi. Han er vokset op på landet, hvor naturen, rovfugle og falkoneri blev en ret tidlig fascination for ham. – Falkejagt er meget omdiskuteret, hvorfor jeg fordybede mig lidt i temaet. Jeg ville være mere afklaret omkring alle postulaterne, oplyser han overfor Netnatur.dk

 

En dokumentanalyse som denne kan virke meget opremsende, idet afgørende artikler og dokumenter er kopieret for at give læseren det bedst mulige udgangspunkt for selv at drage slutninger der adskiller sig fra mine egne. Desuden har det været vigtigt for mig at gengive de forskellige parters argumenter.

Denne ‘rapport’ er et mindre fritidsprojekt der startede med at tage noter. Den er et ydmygt forsøg på at skabe overblik, og på at skildre danske falkoneres nuværende vilkår. Måske den en dag vil danne udgangspunkt for en større opgave eller i et engagement som falkoner.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 132)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »