Danmark er måske et af de farligste steder for ulve at opholde sig, påpeger Dansk Pattedyrforening, der efterlyser faktabaseret debat og respekt for modsatrettede holdninger

Af Dansk Pattedyrforening

Det var en trist dag i den vilde danske naturs historie, da en ung hunulv, formentlig fra Ulfborgkoblet, blev skudt ved højlys dag mandag d. 16. april 2018.

Ud af de 8 registrerede voksne ulve i Danmark har vi kun sikre beviser for, at tre stadig er i live. Én er med sikkerhed død (Thy-ulven) mens 4 andre ikke har været registreret i flere måneder, – hverken i Danmark eller i Tyskland.

Såfremt de er døde, gør det Danmark til et af de farligste steder for ulve at opholde sig.

Det er trist!

Dansk Pattedyrforening erkender, at der er meget store holdningsforskelle til ulven i Danmark, og at man, i de områder hvor ulven har slået sig ned, kan føle, at man har fået et alvorligt problem inden for døren.

Frygt er en personlig sag, og kan ikke fjernes med et fingerknips, men at sprede frygt gavner ingen – heller ikke debatten. Den offentlige debat bør være bygget på fakta, realiteter og proportionssans.

Alle, der tager til orde, har et ansvar for, at debatten ikke løber af sporet. Dette er der desværre alt for mange eksempler på, og

… populismen florerer desværre også blandt nogle politikere på Christiansborg.

Ulven er beskyttet af loven, inden for hvilken alle handlinger bør holde sig. Derfor bør det overlagte ulvedrab d. 16. april 2018 udløse den maksimale straf inden for strafferammen. Der er absolut ingen formildende omstændigheder ved hændelsesforløbet:

Alle vilde pattedyr og fugle er fredede med mindre der er givet tilladelse til at jage dem ifølge jagtloven.

Naturbeskyttelse og artsfredningsloven skal tages dybt alvorligt, og domsafsigelsen i forbindelse med straffeudmålingen for ulvedrabet d. 16. april bør derfor statuere et eksempel på, at selvtægt ikke på nogen måde tolereres.

For en fremadrettet sober debat, i respekt for diametrale holdninger, nytter det ikke noget blankt at sige, at ulve ikke er farlige, eller at alle ulve æder husdyr endsige angriber mennesker.

De samme ting kan siges om menneskets bedste ven hunden, som også kan være farlig ikke blot for vildt, men endog trænet til at angribe.

Debatten om ulve i Danmark er på tragisk vis ved at udvikle sig i et parallelforløb med debatterne i vores nabolande. Det bør afværges nu.

Der er plads til ulve i Danmark, de bør mødes med respekt, og de bør vedblive med at være vilde og naturligt sky over for mennesker. Sidstnævnte kan på sigt medføre behov for regulering samt bortskydning af dokumenterede problem-ulve.

Den eneste rigtige måde at forvalte ulvens tilbagevenden til Danmark er gennem en faglig faktabaseret viden.

Det må være på tide, at tilladelsen til de ansøgte GPS sendere bliver givet, så vi alle kan få klar evidens for ulvens bevægelsesmønster i Danmark.

Det er helt i skoven at tænke sig at vilde ulve i Danmark skal under hegn endsige indfanges og udsættes i indhegninger i Tyskland.

Vi håber at danske politikere vil forhøre sig hos fagkundskaben inden løsslupne idéer slippes løs i debatten, hvor de blot spreder mudder frem for klarsyn.

Ulvene i Danmark er ikke danske, de er en del af den nordeuropæiske bestand med hvem de udveksler gener.

%d bloggers like this: