Danmarks Jægerforbund er officielt imod arealkrav, men indsætter person på nøglepost, der mener noget andet. Det har fået fem medlemmer af kredsbestyrelse til at deponere deres mandat med øjeblikkelig virkning 

Af Redaktionen

Danmarks Jægerforbund har officelt taget afstand overfor indførsel af arealkrav i tilknytning til jagt på kronvildt. 

Alligevel har man i forbundet indsat en person på en nøglepost, som tilsyneladende har udtrykt sig positiv overfor arealkrav.

Personen er indsat som medlem af hjortevildtgruppen under DJ, men i en skrivelse i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad Jæger (12. udgave 2019)  er den omdiskuterede person medunderskriver på et synspunkt, hvor der bl.a. skrives.

“Derfor støtter vi indførslen af arealbegrænsning på afskydning af hjorte større end spidshjorte”.

Denne holdning har åbenbart medført, at fem personer fra kredsbestyrelsen i forbundets kreds 2 har valgt at deponere deres mandat med øjeblikkelig virkning. 

Det fremgår af referat, der kan læses under kredsreferater på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

De fem bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af kredsens jægerråd omfatter Ikast-Brande, Holstebro, Struer, Skive og Lemvig.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »