Jægerforbundets repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse fik ikke stemmer nok, da rådet for første gang i 16 år valgte ny formand og tog stilling til hvem der fremover skal sidde med omkring bordet

Af Redaktionen og Friluftrådet

Niels-Christian Levin Hansen er valgt som ny formand for Friluftsrådet. Han afløser Lars Mortensen, der har siddet på formandsposten i 16 år.

Niels-Christian Levin Hansen er indstillet af Danmarks Idrætsforbund, der vandt valget, da Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer stemte om formandsposten på paraplyorganisationens generalforsamling torsdag d. 30. april 2019.

Niels-Christian Levin Hansen fik 79 stemmer mod 40 stemmer til den anden kandidat Annesofie Bjerre, indstillet af Det Danske Spejderkorps.

“Jeg er meget glad for, at jeg får mulighed for at føre Friluftsrådets rejse videre. Det er min forventning, at der bliver masser at tage fat på. Den politiske opmærksomhed på det grønne område er for tiden tårnhøj, og det giver os en rigtig god mulighed for at komme i dialog med politikerne om friluftslivet, ” siger den nyvalgte formand Niels-Christian Levin Hansen.

Danmarks Jægerforbundets (DJ) kandidat til Friluftrådets bestyrelse Kirsten Skovsby, fik ikke stemmer nok til at blive genvalgt, men blev suppleant til bestyrelsen. Jægerforbundets formand udtrykker på forbundets hjemmeside ærgrelse over, at det ikke lykkedes for Kirsten Skovsby at blive genvalgt til bestyrelsen, hvor hun har siddet i seks år. I følge DJ-formanden Claus Lind Christensen har hun nemlig “genskabt tilliden til og respekten om jægerne i Danmark” som åbenbart – ifølge formanden – har lidt af manglende tillid og mangel på respekt. Danmarks Jægerforbund valgte ny formand for seks år siden.

Den nye formand for Friluftsrådet er 55 år gammel og medlem af Dansk Faldskærms Union. Han har siden 2006 siddet i bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund, hvor han har været ansvarlig for DIF’s natur- og miljøpolitik og sat arbejdet med adgang til naturen samt miljøcertificering (”Grønt Forbund”) højt på DIF’s politiske dagsorden.

En del af naturen

Naturen har altid været en del af Niels-Christian Levin Hansens nærhed, både i sit job som officer i forsvaret og i sin fritid med et væld af aktiviteter, for eksempel orienteringsløb og ridning. Han har tidligere siddet i bestyrelsen for Friluftsrådet i en kortere periode.

I sin tid som formand vil Niels-Christian Levin Hansen arbejde for at friluftslivets aktiviteter udleves på en bæredygtig måde:

“Adgang og ansvarlighed skal gå hånd i hånd, og bæredygtig er derfor afgørende for friluftslivet. Jeg har et forslag om, at når der holdes større arrangementer i naturen, bør arrangørerne tage ansvar for at de afholdes på en ansvarlig måde, for eksempel at der tages hensyn til dyreliv, biodiversitet og øvrige friluftsbrugere,”

siger Niels-Christian Levin Hansen.

Niels-Christian Levin Hansen overtager formandsposten efter Lars Mortensen, som stod i spidsen for Friluftsrådet fra 2003 til 2019. Valget af Niels-Christian Levin Hansen betyder samtidig, at Thomas Bach fra Danmarks Idrætsforbund, træder ud af Friluftsrådets bestyrelse.

Mød den nye formand på Naturmødet i Hirtshals den 23. -25. maj 2019

 

Om Friluftsrådet

Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

Gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner forbedrer Friluftsrådet mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv.

Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv – men derudover kan medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og rent miljø, og derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke. Derfor lyder Friluftsrådets vision:

Friluftsliv for alle – i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.

Frem mod 2020 sætter Friluftsrådet særligt fokus på fem temaer for at forbedre mulighederne for friluftsliv.

Tilskud og økonomi

Friluftsrådet administrerer desuden Udlodningsmidler til friluftsliv og uddeler hvert år driftstilskud til foreninger og projekttilskud til projekter, der udvikler og forbedrer mulighederne for friluftsliv i Danmark. Pengene er en del af overskuddet i Danske Lotteri Spil og udbytte fra Det Danske Klasselotteri .

Friluftsrådets økonomi baserer sig på:

  • Medlemskontingenter
  • Driftstilskud fra Udlodningsmidler til friluftslivet
  • Indtægtsdækket virksomhed (fx kampagner, konsulentydelser)
  • Fondsmidler til projekter

Friluftsrådet er ikke en offentlig virksomhed og modtager ikke støtte via Finansloven.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »