Det nationale testcenter for vindmøller i Østerild Plantage vil i fremtiden huse et af Danmarks længste skovbryn på næsten tre kilometer …

Tekst og foto: Naturstyrelsen

Et skovbryn på næsten tre kilometer med mere end 40.000 træer og buske er netop plantet ved Østerild i Thy. Skovbrynet overgås i størrelse kun af de største statslige skovrejsningsprojekter og vil med tiden tiltrække massevis af insekter, fugle og hjortevildt.

Allerede i dag – længe inden skovbrynet er vokset til – kan man få store naturoplevelse. Havørne og traner er nogle af de dyr, man kan være heldig at se fra områdets tre udsigtstårne. Der er også gode muligheder for at opleve kronvildtet, da nye begrænsninger på jagten, har gjort hjortevildtet mindre sky over for mennesker.

Krondyrene er mindre sky

– Krondyrene har fundet ud af, at der er masser af fred og ro på den fremspirende klithede. De bliver derfor mere ude i det åbne i stedet for at søge skjul mellem træerne. Det giver fremragende muligheder for at iagttage de store hjortedyr især i morgengryet og i skumringen, fortæller forstfuldmægtig Claus Rasmussen fra Naturstyrelsen i Thy.

Når yngletiden er overstået, går Naturstyrelsen desuden i gang med at udgrave de sidste fem af de i alt 50 nye vandhuller, som vil være til rigtig stor gavn for eksempelvis guldsmede, salamandere og flagermus. Samtidig nedlægges der kilometervis af grøfter i naturområdet for at genskabe den oprindelige våde klithede.

Genskabelsen af den oprindelige klithede ved Østerild blev igangsat i 2010 i forbindelse med etableringen af det nationale testcenter for vindmøller.

Naturgenopretningen forventes endeligt afsluttet i 2018.

LÆS OGSÅ: Ny og anderledes natur i Østerild

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »