Jagtbogen-Råbukken ser nærmere på danskernes engagement i den vestafrikanske handel med alt fra elfenben til våben og slaver

Af Netnaturshop.dk

Tekst: Ib Nodentoft Andersen 

Fra 1660 til 1850 var Danmark en kolonimagt i Vestafrika med en omfattende handel med slaver, guld og elfenben, der blev eksporteret fra Afrika som betaling for store mængder af flintemusketter, krudt og brændevin. Ludvig Holberg, som selv havde aktier i Vestindisk-Guineisk Kompagni, der drev handelen på kongens vegne, gav denne træffende beskrivelse i 1729:

 ”De vahre, som føres fra Dannemark til Gvinea, ere fornemmelig brendeviin, krudt, flinte, tallig, allehaande Ostindiske og uldne vahre. For disse vahre bekommes guld, slaver og Elephants-tænder, samt provision for slaverne, som udføres. Compagniets skibe indtage der saa mange slaver, som de kand bierge, og bringe dem til St. Thomas udi Vestindien, men guldet og Elephants-tænderne bringes til Kiøbenhavn.”   

56 år senere skrev en anden dansker i et brev fra selve slavekysten:

– Her findes mange Elefanter, fordi Landet er fladt, med gode Græsgange, Skove og ferske Kilder. Guvernørerne plejer derfor efter Tur en Gang om Aaret at holde en stor Elefantjagt. Det var i Aar de Franskes tur.

Sådan indleder garnisonslæge, amatørbotaniker og slavehandler på det danske slavefort Christiansborg på Guineakysten, Paul Erdmann Isert, et brev dateret 28. marts 1785, hvori han levende beskriver en elefantjagt ved et vigtigt slavehandelscentrum i det nuværende Benin.

Det var en årlig tradition, at områdets guvernører med deres europæiske embedsmænd og besøgende skibskaptajner tog på elefantjagt i lavlandet mellem kysten og højsletten længere inde i landet.

Dette år blev jagten organiseret af den franske guvernør og selskabet bestod af nogle og tredive europæere og omkring 80 afrikanere.

Europæernes transportform var afslappet og sikkert mere behagelig end selv en moderne Land Rover, da de blev gelejdet gennem bushen liggende i en afskærmet hængekøje båret af slaver.

Artiklen “Historisk dansk elefantjagt” fortsætter i
Jagtbogen – Råbukken

KLIK og bestil her

Indhold:

Jagtbogen – Råbukken

Forårsbjørn i Canada

Tryk og fuglejagt i Danmark

Kronhjort i New Zealand

Historisk danske elefantjagt

Vildsvin i Sverige

Gemse i New Zeland

Buejagt i Danmark

Pukkellaks i Canada

Tahr i New Zealand

Bukkejagt i Skotland

Bukkejagt i Danmark

Trofæopmåling

Drivjagt i Danmark

Cullhunt i Sydafrika

Tarpons Venezuela

Råbuk i Sverige

Wallery i New Zeland

Det er da ikke en spidsbuk

KLIK og bestil her

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »