Hvorfor mener Dansk Falkejagt Klub, at DOF misbruger deres indflydelse overfor miljøministeren, da hun skulle se på anvendelse af jagt med danske rovfugle?

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 132)

Af Redaktionen 

Det bliver alligevel ikke tilladt at jage med danske rovfugle. Det havde den tidligere minister på miljøområdet ellers sat de cirka 50 danske falkonerer i udsigt. 

Forslaget er dog ikke faldet i god jord hos den nuværende minister Lea Wermalin, og hun mener, at det kun skal være lovligt at jage med rovfugle, som ikke hører hjemme i Danmark. 

Falkejagt: Regler om hold af rovfugle ændres alligevel ikke 

Beslutningen har fået Dansk Falkejagt Klub til at kritisere sagsbehandlingen i et læserbrev sendt til Netnatur.dk, som kan ses herunder.

Dansk Falkejagt Klub ønsker DOF tillykke 

Netnatur.dk har bedt klubbens formand René Rask Bruun uddybe synspunkterne samt bedt ham se på fremtiden og på hvordan beslutningen kommer til at påvirke jagt med rovfugle i Danmark. 

Hvordan bliver I ramt af beslutningen om at der ikke må anvendes danske rovfuglearter til jagt?

Rene Rask Bruun: 

Vi bliver ramt af beslutningen ved at vi ikke generelt kan søge om oprettelse af nye hold af vandrefalk , duehøg , jagtfalk etc, som jo er de arter, der er bedst egnede til vores forhold. 

På den måde arbejder DOF på at fastholde og til stadighed problematisere den situation, hvor falkonererne kun kan få tilladelse til hold og jagt med eksotiske fugle.

DOF´s rigide holdning tvinger nye falkonerer til at hente fugle til landet, som man ret beset ikke ønsker, og på den måde skaber man bevidst et problem for vores jagtform. 

Det er mildest talt ikke konstruktivt, at DOF arbejder benhårdt for en fastholdelse af denne praksis, der direkte strider imod deres egen naturpolitik.

I 2019 blev det for første gang i flere årtier lovligt at jage med falke i Danmark. KLIK og læs mere 

 

Hvorfor mener I at DOF gør brug af politisk magtmisbrug? Hvordan burde ministeren i stedet have tacklet sagen i følge Dansk Falkejagt Klub?  

Rene Rask Bruun: 

Der, hvor vi mener, DOF misbruger deres indflydelse er ved, at de politisk presser de øvrige organisationer i VFR til at få” frie hænder” til fortsat at begrænse falkonererne.

Et eksempel på dette oplevede vi, da fugleholdbekendtgørelsen sidst blev revideret.

Der blev officielt fra Naturstyrelsen indkaldt til et “dialog forum”, hvor alle involverede skulle sidde med ved bordet.

Vi blev dog ikke inviteret med og ikke engang en personlig opringning til  formanden for Vildtforvaltningsrådet (tidligere formand red.) kunne ændre den beslutning.

Først da vi indsendte en skriftlig klage over vores udelukkelse og søgte støtte hos Friluftsrådet, blev vi indkaldt, men ikke overraskende fik vi ingen indflydelse.

Naturstyrelsen planlagde arbejdet, så der ikke skulle skrives referater af møderne i dialog forummet.

Når der skulle diskuteres emner af betydning for DFK valgte DJ´s repræsentant desværre at undskylde sig og forlade møderne.

Stort set alle DOF´s ønsker til den nye lovgivning blev gennemført og det eneste vi reelt kunne gøre bagefter var at skrive et kritisk og velbegrundet høringssvar.

Hvordan ser I på fremtiden – bl.a. med hensyn til at genoptage sagen om brug af hjemmehørende rovfugle til jagt? 

Rene Rask Bruun: 

Det valgte man fra embedsværkets side at se bort fra og gjorde i stedet en helt nyoprettet falkoner klub på Samsø til høringsberettiget i stedet for Dansk Falkejagt Klub.

Forvaltningsretligt var det naturligvis ikke i orden, så vi klagede igen, men det antyder, hvor langt man er villige til at gå for at få vores kritik gemt af vejen for politikerne.

Den anden klub valgte meget belejligt ikke at indsende noget høringssvar og eksisterer ikke længere.  

Med hensyn til fremtiden forventer vi, at der kommer en afklaring på situationen. Ikke mindst fordi både Friluftsrådet og DJ har tilkendegivet at de ønsker jagt med de hjemmehørende arter og en lempelse af mulighederne for generationsskifte af de eksisterende hold af rovfugle.

Dermed kommer det til at svare til de regler, der gælder når ornitologer skal videregive registrerede ægsamlinger til deres efterfølgere.

Dem er der i øvrigt mange gange flere af end der er hjemmehørende rovfuglehold i Danmark og det er ikke overraskende helt ukompliceret at generationsskifte dem! 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »