– Danmark er førende på vandteknologi, og derfor har vi også en forpligtelse til at bruge vores ekspertise de steder, der har brug for den, forklarer miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Af MST.dk

Indien står over for massive miljøudfordringer ikke mindst på vandområdet. Forureningen af landets livsnerve, Ganges-floden, har været en øjenåbner for de indiske myndigheder såvel som befolkning, og her kan Danmark være en del af løsningen på de vandudfordringer, som Indien har.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen tager fra den 17. januar til den 19. januar til Indien, hvor han sammen med de indiske myndigheder og en række danske virksomheder vil se på, hvordan Danmark kan samarbejde med inderne på vandområdet og støtte op om at rense Indiens floder.

De miljømæssige konsekvenser af Indiens hurtige vækst og velfærdsstigning afspejler sig i massive miljøproblemer – ikke mindst i byerne. Dertil kommer et stærkt forøget pres på allerede sparsomme vandressourcer og forældet infrastruktur.

– Danmark er førende i verden på vandteknologi, herunder ikke mindst rensning af spildevand og udnyttelse af eksisterende vandressourcer. Med den viden og evne, som Danmark har på området, har vi også en forpligtelse samt ansvar til at bruge vores ekspertise de steder, der har brug for den, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Ny vækstrådgiver

Dansk miljøregulering, miljøteknologi og viden kan bidrage til at dæmme op for den omfattende forurening på vandområdet i Indien. Samtidig kan ministerens rejse til Indien bidrage til øget dansk kommercielt samarbejde med Indien.

Danmark får i den nære fremtid en ny vækstrådgiver på den danske ambassade i Delhi, som specifikt skal være med til at styrke myndighedssamarbejdet på vandområdet mellem Danmark og Indien.

Samarbejdet med de indiske myndigheder vil tage afsæt i en fornyelse af en eksisterende miljøsamarbejdsaftale, som den danske regering indgik med det indiske miljøministerium i 2009.

Miljø- og fødevareministeren vil den 17. januar forventeligt have møder med indiske ministre på både fødevare- og miljøområdet, hvorefter han vil deltage i erhvervskonferencen Vibrant Gujarat den 18. januar sammen med statsministeren. Den 19. januar vil han deltage i Water Technology Seminar og besøge bl.a. Vestas i Gujarat på et site visit.

Fakta:

  • Indien er blandt verdens hurtigst voksende vækstmarkeder med årlige vækstrater på seks til otte procent, og der vil i de kommende år ske betydelige offentlige investeringer, ikke mindst i en forsømt vandsektor.
  • I 2017 var den danske eksport til Indien på knap 11 mia. kroner, heraf udgjorde serviceydelse som transport over seks mia. kroner, mens maskiner og lægemidler stod for over to mia. kroner.
  • Miljøstyrelsen bidrager til et konkret samarbejde om vandeffektiv fødevareforarbejdning med udgangspunkt i et Carlsbergbryggeri i Indien. Projektet skal samle privat og offentlig ekspertise fra teknologileverandører, universiteter, rådgivende ingeniører og myndigheder.
  • Der er etableret en miljøarbejdsgruppe med de indiske myndigheder, og Miljøstyrelsen er i gang med at undersøge rammerne for samarbejdet.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »