Vådeskudsramte Palle Overgaard Sørensen vil i en PhD-afhandling sætte kritisk lys på det ”Det defekte danske Jagtforsikringssystem”

Vådeskudsramte Palle Overgaard Sørensen er ved at lægge sidste hånd på en PhD-afhandling ved Institut for Ledelse på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Afhandlingen vedrører det danske jagtvæsen, dets substans og først og fremmest Dansk Jagtforsikring A/S som Palle Overgaard mener er defekt.

Vi bringer her et uddrag fra ”Forordet” til afhandlingen, hvor Palle Overgaard Sørensen skriver:

”Overmagten i min virkelighed er i dette tilfælde Danmarks Jægerforbund og Dansk Jagtforsikring A/S. Overmagten stiftede jeg bekendtskab med kort tid efter jeg var blevet vådeskudt i efteråret 2000. Første gang er umiddelbart efter vådeskuddet, hvor jeg henvender mig til formanden for Danmarks Jægerforbund.(tidligere formand red.)

Jeg undrede mig over, at der ikke på forbundets hjemmeside var et opslag over ’vådeskud’ med vejledning i, hvordan ofret skulle forholde sig. Han mailede til mig, at vådeskuddet var at betragte som en oplevelse, jeg måtte lægge bag mig. Der var således ingen krav om ’søforhør’. Men dermed opsamles der heller ingen viden om vådeskud, var min konklusion.

Anden gang kontaktede jeg i foråret 2001 Danmarks Jægerforbunds ballistikekspert for at få ham til at vurdere skudafstanden ud fra en viden om, at jeg i jagthuen, i halsen og i jagtjakken havde været ramt af 90 % af patronens hagl. Var det noget, som havde et formål i en forsikringssammenhæng, måtte han ikke udtale sig, således var hans formands instruks. Formanden i Danmarks Jægerforbund var også formand i Dansk Jagtforsikring A/S. Danmarks Jægerforbund ejer 49 % af aktierne i Dansk Jagtforsikring A/S.

Nogen vendte ryggen til ofret. En følelse af usikkerhed og ubehag forstærkedes. Jeg traf Alf Endelt Kristensen på en jagt i efteråret 2005 ved Vodskov i Vendsyssel. Han trak på det ene ben, havde jeg observeret.

Jeg havde min oilskinsjakke på, den oilskinsjakke, som reddede mit liv ved vådeskuddet den 1. oktober 2000. Her fem år efter bar jeg stadig jakken for at synliggøre, at jagt indebærer en risiko. – Det er et ordentlig skud hagl, du har fået der, sagde han, mens hans makker hørte på. – Ja, det skete for fem år siden, og min sag har ligget i Vestre Landsret siden 2003 og venter på retfærdigheden.

– Det kunne du godt glemme, sagde Alf til mig. Han havde fået sin lårbensmuskel skudt af ved et vådeskud, og han havde derefter været tæt på at gå konkurs med sin minkfarm. Erstatningen var blevet nye gummistøvler og et par bukser. – Han er en hård nyser, ham Ditlev Wad, direktøren for forsikringsselskabet Dansk Jagtforsikring.

Jeg så straks, at Alf Endelt led under denne uretfærdighed. Han ønskede mig god fornøjelse med min kamp for retfærdighed og penge og lovede at løfte hatten, såfremt det skulle lykkes for mig at køre min sag i mål.

Alf Endelt blev bisat fra Voer Kirke den 25. november 2008. I samme efterår måtte jeg erkende, at der ikke var nogen retfærdighed at finde, retssagen var udsat to gange og nu ikke berammet. At trække en retssag i langdrag er ikke ulovligt. Mon ikke juristerne ved, at restlevetiden for vådeskudsofre med PTSD er kortere end for andre? Vi stod med rædsel og hjælpeløshed og så på, at vi var sat på et langsomt kørende juridisk tog, vi hverken kunne overskue eller stige af igen.

Vi var vidner til ofrets italesættelse i et uforudsigeligt skakspil mellem juristerne (vores advokat, forsikringsselskabets advokat, dommeren), speciallægerne og Retslægerådet samt Arbejdsskadestyrelsen. Dertil kommer advokaterne hos Københavnske Re, der er forsikringsselskabets genforsikringsselskab.

Begæret – og det var mit eneste begær – steg for med nysgerrigheden under armen at finde ind i disse labyrintiske kludetæpper af både jagt og jura, som formodentlig i årevis har kunnet praktisere sådan uretfærdighed.

Derfor en tak til min læge, speciallæger, terapeuter, fysioterapeuter, der fra deres feminine funktionssystem har været hjælpeløse vidner til et langvarigt økonomisk og menneskeligt udmattelsesløb som en ekstrem maskulin magtdemonstration.

Lægernes empati og vrede har styrket mit mod til at gå ind i kampen for at finde nye stier og spor” slutter Palle Overgaard Sørensen.

Redaktionen på Netnatur.dk har bedt den nuværende formand for Danmarks Jægerforbund Ole Roed Jacobsen kommentere på den principielle kritik vedr. Danmarks Jægerforbunds medejerskab af Dansk Jagtforsikring A/S. Skaber ejerskabet, som det anføres i phd-rapporten, grobund for interessekonflikter?

Kan ejerskabet medføre, at Danmarks største jagtorganisation sætter kikkerten for det blinde øje, når vådeskudsramte personer, som f.eks. Palle Overgaard Sørensen har brug for hjælp? Endelig vil vi gerne vide om den unikke danske forsikringsmodel også er den forsikringsmodel, som Danmarks Jægerforbund vil argumentere for fremover?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...