71.000 kroner har DLS indsamlet til kontrol af den juridiske bæredygtig i forbindelse med jagt og arealkrav. Indsamlingen fortsætter dog, da foreningen ønsker at ruste sig mod evt. supplerende juridiske spørgsmål

Af Dansk Land- og Strandjagt, Knud Marrebæk

Indsamlingen er nået til 71.000 kr.

Dansk land- og Strandjagt oplyser at indsamlingen til INTERLEX advokater i Århus med henblik på få udarbejdet et juridisk notat er nået til 71.000 kr.

Notatet skal undersøge de juridiske problemstillinger ved indførelse af arealbegrænsning på då- og kronhjorte og om jagtretten er trådt under fode i spørgsmål om ejendomsret i forhold til § 73 i grundloven.

DLS vil gerne takke endnu engang for opbakningen med midler, til at lovforslaget om arealbegrænsning på hjorte ikke bliver vedtaget.

Der kan stadig frivilligt sættes midler ind på DLS’s konto i Sydbank 7045-1524634 og Mobilepay 800629. Et eventuelt overskud af midler efter endt forløb vil blive udloddet i frø til bidragsyderne.

DLS er af denne holdning at forvaltningsplaner på då- og kronvildt skal respektere grundloven. Der er mange værdier på spil her for jægerne og lodsejer der lejer og udlejer jagten. Også grundejere der har købt arealer med jagt for øje, skal kunne være sikre på at ejendomsværdien ikke bliver udhulet af indskrænkninger i jagtretten som arealbegrænsning vil medvirke til udtaler Knud Marrebæk.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »